direct naar inhoud van Artikel 12 Algemene afwijkingsregels
Plan: Woningbouwlocatie Zwaagdijk-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0459.097502-VG01

Artikel 12 Algemene afwijkingsregels

 

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeers­veiligheid, en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met omgevingsvergunning worden afgeweken van: 

a.    de bij recht in het plan gegeven maten, afme­tingen en percenta­ges, tot ten hoogste 10% van die maten, afme­tingen en percentages;

b.    de regels in die zin dat het beloop of profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aan­leiding geeft/geven;

c.    de regels in die zin dat bouwgrenzen worden over­schre­den,indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;

d.    de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwer­ken, geen gebouwen zijnde, in die zin dat de bouwhoogte van bouwwer­ken, geen gebouwen zijnde, ten be­hoeve van zend-, ontvang- en/of si­renemasten, wordt vergroot tot ten hoogste 40,00 m;

e.    de regels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwer­ken, geen gebouwen zijnde, in die zin dat de bouwhoogte van de bouw­werken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot ten hoogste 10,00 m.