direct naar inhoud van Artikel 9 Gemengd
Plan: Woongebied I
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0396.BPwoongebiedI2010-VA01

Artikel 9 Gemengd

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. een atelier;
  • b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals terreinen, groen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen en water.

9.2 Bouwregels

Op de gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

  • a. de bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;
  • b. het aantal bouwlagen bedraagt ten hoogste 1;
  • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de verkeersregeling, de verkeers- of wegaanduiding of de verlichting, mag niet meer dan 3┬ám bedragen.