direct naar inhoud van Artikel 10 Groen
Plan: Woongebied I
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0396.BPwoongebiedI2010-VA01

Artikel 10 Groen

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groen, water, speelvoorzieningen, parkeren, in- en uitritten en voet- en fietspaden;
 • b. extensieve dagrecreatie;
 • c. kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen;
 • d. geluidswerende voorzieningen;
 • e. bergbezinkbassins ten behoeve van regenwateropvang;
 • f. verhardingen;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage': parkeervoorzieningen;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein': evenementen;
 • i. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen en kunstobjecten.

10.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

10.2.1 Gebouwen
 • a. de oppervlakte van een gebouw, met uitzondering van een gebouw ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage', bedraagt ten hoogste 15 m²;
 • b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste 3 m;
 • c. de bouwhoogte van een nutsvoorziening bedraagt ten hoogste 3 m;
 • d. de oppervlakte van een nutsvoorziening bedraagt ten hoogste 15 m².

10.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m;
 • b. de bouwhoogte van terreinafscheidingen ten behoeve van de speelvoorzieningen bedraagt ten hoogste 4 m;
 • c. de bouwhoogte van geluidswerende voorzieningen bedraagt ten hoogste 4,5 m;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en kunstobjecten zijnde, anders dan ten behoeve van de verkeersregeling, de verkeers- of wegaanduiding of de verlichting, mag niet meer dan 3 m bedragen.

10.3 Specifieke gebruiksregel

Op de in artikel 10.1 onder h bedoelde gronden bedraagt het aantal evenementen per jaar maximaal 3 en de maximale duur van een evenement bedraagt 7 dagen.