direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijf
Plan: Woongebied I
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0396.BPwoongebiedI2010-VA01

Artikel 4 Bedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

 • a. bedrijven uit ten hoogste categorie B van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen': tevens een verkooppunt voor motorbrandstoffen, met uitzondering van lpg, met daarbij behorende andere detailhandel en een autowasstraat;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt voor motorbrandstoffen, met lpg': tevens een verkooppunt voor motorbrandstoffen, inclusief lpg, met daarbij behorende andere detailhandel en een autowasstraat;
 • d. ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van bedrijf-1': tevens een autoschade/herstelbedrijf;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening': uitsluitend nutsvoorzieningen;
 • f. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, terreinen, groen, water, nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen en laad- en losvoorzieningen.

4.2 Bouwregels

Op deze gronden mag gebouwd worden en gelden de volgende regels:

4.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;
 • c. de goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' aangegeven goothoogte;
 • d. de bouwhoogte van een nutsvoorziening bedraagt ten hoogste 3 m;
 • e. de afstand van gebouwen tot de perceelsgrens bedraagt ten minste 1 m.

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevelrooilijn bedraagt ten hoogste 1 m;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevelrooilijn bedraagt ten hoogste 2 m;
 • c. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt ten hoogste 6 m;
 • d. de bouwhoogte van overkappingen ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen' en de aanduiding 'verkooppunt voor motorbrandstoffen, met lpg' bedraagt ten hoogste 8 m;
 • e. de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt ten hoogste 9 m;
 • f. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.