direct naar inhoud van Artikel 25 Algemene wijzigingsregels
Plan: Oosterparkbuurt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.U0901BPSTD-VG02

Artikel 25 Algemene wijzigingsregels

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming van de gronden in dit bestemmingsplan te wijzigen door het toestaan van hotels buiten de bestemming 'Horeca', met dien verstande dat:

  • a. buiten de bestemming 'Horeca' maximaal 5 hotels zijn toegestaan;
  • b. een hotel over alle bouwlagen is toegestaan;
  • c. het maximum bruto vloeroppervlak 800 m² per hotelvestiging bedraagt;
  • d. tevens al dan niet gebouwde parkeervoorzieningen zijn toegestaan;
  • e. toepassing van de wijzigingsbevoegdheid niet mag leiden tot een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat in de omgeving van de betreffende hotelvestiging.