direct naar inhoud van Artikel 41 Algemene aanduidingsregels
Plan: IJburg 1e fase, 2013
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1107BPSTD-OH02

Artikel 41 Algemene aanduidingsregels

41.1 Geluidszone - industrie
 • a. De voor 'geluidszone - industrie - UNA-centrale' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting vanwege het Industrieterrein "UNA-centrale" op geluidsgevoelige gebouwen.
 • b. In afwijking van het bepaalde bij de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen geldt dat een op grond van de andere aangewezen bestemmingen toelaatbaar gebouw, of de uitbreiding daarvan, welke aangemerkt kan worden als een geluidsgevoelig gebouw, slechts mag worden gebouwd indien de geluidsbelasting vanwege het Industrieterrein "UNA centrale" op de gevels van dit gebouw niet hoger is dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting of indien er een vastgestelde hogere waarde van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is vastgesteld.

41.2 Vrijwaringszone - dijk

De voor 'vrijwaringszone - dijk' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het tegengaan van ontwikkelingen die het onderhoud, de instandhouding en/of de versterking van de primaire waterkering kunnen belemmeren.

41.3 Vrijwaringszone - vaarweg
 • a. De voor 'vrijwaringszone - vaarweg' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het tegengaan van:
  • 1. het belemmeren van de doorvaart van de scheepvaart in de breedte, hoogte en vaardiepte;
  • 2. het hinderen van de zichtlijnen voor de scheepvaart;
  • 3. het hinderen van zichtlijnen voor bedienings- en begeleidingsobjecten;
  • 4. het beperken van de toegankelijkheid voor hulpdiensten vanaf de wal;
  • 5. het belemmeren van de mogelijkheid tot het uitvoeren van beheer en onderhoud.
 • b. In afwijking van het bepaalde onder a geldt dat een op grond van de andere aangewezen bestemmingen toelaatbare ontwikkeling uitgevoerd mag worden indien het belang van deze ontwikkeling prevaleert boven het belang van de vaarweg voor de scheepvaart en er advies is ingewonnen bij de betrokken beheerder.

41.4 Overig - reserveringsgebied - toekomstige OV-verbinding

De voor 'overig - reserveringsgebied - toekomstige OV-verbinding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het tegengaan van ontwikkelingen die een toekomstige aanleg van een OV-verbinding tussen Amsterdam en Almere kunnen belemmeren.

41.5 Overig - reserveringsgebied - verbreding hoofdweg

De voor 'overig - reserveringsgebied - verbreding hoofdweg' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het tegengaan van:

 • a. ontwikkelingen die een toekomstige verbreding van de hoofdweg kunnen belemmeren;
 • b. het gebruik als stortplaats voor afvalstoffen;
 • c. het gebruik als bergingsgebied als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet.