direct naar inhoud van Artikel 24 Waterstaat - waterkering
Plan: Buitenveldert 2013
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.K1206BPSTD-VG01

Artikel 24 Waterstaat - waterkering

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming en het behoud van een waterkering.

24.2 Wijzigingsbevoegdheid

Het dagelijks bestuur is bevoegd, overeenkomstig artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening, de gronden met de dubbelbestemming 'Waterstaat - waterkering' te wijzigen door:

  • a. één of meerdere vlakken met de dubbelbestemming 'Waarde - waterkering' geheel of gedeeltelijk te verwijderen mits de betreffende gronden niet langer zijn aangewezen als waterkering en het betreffende Hoogheemraadschap hierover heeft geadviseerd;
  • b. aan gronden de dubbelbestemming 'Waarde - waterkering' toe te kennen mits de betreffende gronden zijn aangewezen als waterkering en het betreffende Hoogheemraadschap hierover heeft geadviseerd.