direct naar inhoud van Artikel 21 Wonen - 1
Plan: Osdorpplein e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.F1104BPSTD-VG01

Artikel 21 Wonen - 1

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

alsmede voor:

  • h. parkeervoorzieningen in de eerste bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - parkeergarage - 1';
  • i. parkeervoorzieningen in de eerste en tweede bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - parkeergarage - 2';
  • j. maatschappelijke voorzieningen in de eerste bouwlaag ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk' met dien verstande dat tevens bij de maatschappelijke voorziening behorende buiten(speel)ruimte is toegestaan;
  • k. dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen in de eerste en tweede bouwlaag, ter plaatse van de aanduiding 'gemengd'.
21.2 Bouwregels
21.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 21.1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde bestemming.

21.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

  • a. gebouwen zijn alleen toegestaan binnen bouwvlakken;
  • b. maximum bebouwingspercentage: 100% van het bouwvlak;
  • c. maximum bouwhoogte: zoals met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' staat aangegeven.
21.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

  • a. maximum bouwhoogte: 2 meter;
  • b. in geval van een daktuin of dakterras zijn bouwwerken geen gebouwen zijnde van maximaal 1,20 meter toegestaan, waarbij moet worden gemeten vanaf het dak.