direct naar inhoud van Artikel 5 Bedrijf-3
Plan: Oostelijke binnenstad
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A0902BPSTD-OH01

Artikel 5 Bedrijf-3

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf-3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. een gemengde motorbrandstoffenpomp, zijnde een categorie III bedrijf, als bedoeld in van deze regels deel uitmakende 'Staat van Inrichtingen'.
  • b. voorzieningen ten behoeve van ondergrondse koude- en warmteopslag.
5.2 Bouwregels

Op de tot 'Bedrijf-3' aangewezen gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming worden opgericht met inachtneming van de volgende bouwregels:

5.2.1 Maximale bouwhoogte

De bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de op de verbeelding aangegeven bouwhoogte.

5.2.2 Maximale bouwhoogte bouwwerken geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt ten hoogste 2 meter.