direct naar inhoud van Artikel 26 Dubbelbestemming Waterstaat/waterkering
Plan: Oostelijke binnenstad
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A0902BPSTD-OH01

Artikel 26 Dubbelbestemming Waterstaat/waterkering

26.1 Bestemmingsomschrijving
  • a. De voor 'Dubbelbestemming Waterstaat/waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor primaire en secundaire waterkering.
  • b. De dubbelbestemming 'Waterstaat/Waterkering' is primair ten opzichte van de andere aan deze gronden toegekende bestemmingen, met uitzondering van de dubbelbestemmingen 'Waarde-archeologie A', ' Waarde-archeologie B', 'Waarde- archeologie C' en 'Waarde-archeologie I' en 'Waarde-archeologie L' , die primair zijn ten opzichte van de dubbelbestemming 'Waterstaat/Waterkering'.
26.2 Bouwregels
26.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Op de tot "Waterstaat/Waterkering' bestemde gronden mag niet worden gebouwd, met uitzondering van waterstaatkundige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die noodzakelijk zijn in verband met de waterhuishouding.