direct naar inhoud van Artikel 13 Sport
Plan: Oostelijke binnenstad
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.A0902BPSTD-OH01

Artikel 13 Sport

13.1 Bestemmingsomschrijving.

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. sportvoorzieningen;
  • b. groenvoorzieningen;
  • c. erven ten behoeve van de sportvoorziening;
  • d. kinderopvang;
  • e. ondergrondse voorzieningen ten behoeve van warmte- en koudeopslag.
13.2 Bouwregels

Op de tot 'Sport' bestemde gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, worden opgericht ten behoeve van de bestemming met inachtneming van de volgende bouwregels.

13.2.1 Bebouwingspercentage

Gebouwen mogen worden opgericht tot het maximum bebouwingspercentage zoals aangegeven op de verbeelding.

13.2.2 Maximale bouwhoogte van gebouwen.

De bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de op de verbeelding aangegeven bouwhoogte.

13.2.3 Onbebouwd blijvende gronden.

Op de onbebouwd blijvende gronden met de bestemming 'Sport' mogen bouwwerken geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming worden opgericht.

13.2.4 Maximale bouwhoogte bouwwerken geen gebouwen zijnde.

De bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 5 meter.

13.3 Specifieke gebruiksregels.

Op de tot 'Sport' bestemde gronden gelden de volgende specifieke gebruiksregels.

13.3.1 Onbebouwd blijvende gronden.

De onbebouwd blijvende gronden mogen worden gebruikt als buitenruimte ten behoeve van kinderopvang.