direct naar inhoud van Bijlagen bij regels
Plan: Van Reenenweg
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0355.BPVanReenenweg-VO01

Bijlagen bij regels

Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten

Categorale bedrijfsindeling AmerAdviseurs bv R.O. Amersfoort (v3; d.d. 2007)

    AFSTANDEN IN METERS     INDICES  
SBI-CODE   OMSCHRIJVING   GEUR   STOF   GELUID   GEVAAR   CATEGORIE   VERKEER   BODEM   LUCHT  
Tabel 1: Bedrijven                    
01   LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW                    
014   Dienstverlening t.b.v. de landbouw:                    
014   - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m²   30   10   50   10     3.1   2      
014   - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m²   30   10   30   10     2   1      
014   - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m²   30   10   50   10     3.1   2      
014   - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m²   30   10   30   10     2   1      
0142   KI-stations   30   10   30   0     2   1      
05   VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN                    
0501.2   Binnenvisserijbedrijven   50   0   50   10     3.1   1      
0502   Vis- en schaaldierkwekerijen                    
0502   - visteeltbedrijven   50   0   50   0     3.1   1      
14   WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT, E.D.                    
1421   Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht):                    
1421   - algemeen   10   100   200   10     4.1   2      
15   VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN                    
151   Slachterijen en overige vleesverwerking:                    
151   - slachterijen en pluimveeslachterijen   100   0   100   50   R   3.2   2      
151   - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval   300   0   100   50   R   4.2   2      
151   - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m²   100   0   100   50   R   3.2   2      
151   - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m²   50   0   50   30     3.1   1      
151   - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m²   30   0   50   10     3.1   1      
151   - loonslachterijen   50   0   50   10     3.1   1      
151   - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m²   50   0   50   10     3.1   2      
152   Visverwerkingsbedrijven:                    
152   - conserveren   200   0   100   30     4.1   2      
152   - roken   300   0   50   0     4.2   1      
152   - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m²   300   10   50   30     4.2   2      
152   - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m²   100   10   50   30     3.2   1      
152   - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m²   50   10   30   10     3.1   1      
1531   Aardappelprodukten fabrieken:                    
1531   - vervaardiging van aardappelproducten   300   30   200   50   R   4.2   2      
1531   - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m²   50   10   50   50   R   3.1   1      
1532, 1533   Groente- en fruitconservenfabrieken:                    
1532, 1533   - jam   50   10   100   10     3.2   1      
1532, 1533   - groente algemeen   50   10   100   10     3.2   2      
1532, 1533   - met koolsoorten   100   10   100   10     3.2   2      
1532, 1533   - met drogerijen   300   10   200   30     4.2   2      
1532, 1533   - met uienconservering (zoutinleggerij)   300   10   100   10     4.2   2      
1541   Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:                    
1541   - p.c. < 250.000 t/j   200   30   100   30   R   4.1   3   B    
1542   Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:                    
1542   - p.c. < 250.000 t/j   200   10   100   100   R   4.1   3   B    
1543   Margarinefabrieken:                    
1543   - p.c. >= 250.000 t/j   200   10   300   50   R   4.2   3   B    
1551   Zuivelprodukten fabrieken:                    
1551   - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j   50   0   100   50   R   3.2   2      
1551   - overige zuivelprodukten fabrieken   50   50   300   50   R   4.2   3      
1552   Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m²   50   0   100   50   R   3.2   2      
1552   - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m²   10   0   30   0     2   1      
1561   Meelfabrieken:                    
1561   - p.c. < 500 t/u   100   50   200   50   R   4.1   2      
1561   Grutterswarenfabrieken   50   100   200   50     4.1   2      
1562   Zetmeelfabrieken:                    
1562   - p.c. < 10 t/u   200   50   200   30   R   4.1   1      
1571   Veevoerfabrieken:                    
1571   - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water   300   100   200   30     4.2   2      
1571   - mengvoeder, p.c. < 100 t/u   200   50   200   30     4.1   3      
1572   Vervaardiging van voer voor huisdieren   200   100   200   30     4.1   2      
1581   Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:                    
1581   - v.c. < 2500 kg meel/week   30   10   30   10     2   1      
1581   - v.c. >= 2500 kg meel/week   100   30   100   30     3.2   2      
1582   Banket, biscuit- en koekfabrieken   100   10   100   30     3.2   2      
1584   Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:                    
1584   - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m²   100   30   50   30     3.2   2      
1584   - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m²   30   10   30   10     2   1      
1584   - Suikerwerkfabrieken met suiker branden   300   30   50   30   R   4.2   2      
1584   - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m²   100   30   50   30   R   3.2   2      
1584   - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m²   30   10   30   10     2   1      
1585   Deegwarenfabrieken   50   30   10   10     3.1   2      
1586   Koffiebranderijen en theepakkerijen:                    
1586   - theepakkerijen   100   10   30   10     3.2   2      
1587   Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden   200   30   50   10     4.1   2      
1589   Vervaardiging van overige voedingsmiddelen   200   30   50   30     4.1   2      
1589.1   Bakkerijgrondstoffenfabrieken   200   50   50   50   R   4.1   2      
1589.2   Soep- en soeparomafabrieken:                    
1589.2   - zonder poederdrogen   100   10   50   10     3.2   2      
1589.2   - met poederdrogen   300   50   50   50   R   4.2   2      
1589.2   Bakmeel- en puddingpoederfabrieken   200   50   50   30     4.1   2      
1591   Destilleerderijen en likeurstokerijen   300   30   200   30     4.2   2      
1592   Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:                    
1592   - p.c. < 5.000 t/j   200   30   200   30   R   4.1   1      
1592   - p.c. >= 5.000 t/j   300   50   300   50   R   4.2   2   B    
1593 t/m 1595   Vervaardiging van wijn, cider e.d.   10   0   30   0     2   1      
1596   Bierbrouwerijen   300   30   100   50   R   4.2   2      
1597   Mouterijen   300   50   100   30     4.2   2      
1598   Mineraalwater- en frisdrankfabrieken   10   0   100   50   R   3.2   3      
16   VERWERKING VAN TABAK                    
160   Tabakverwerkende industrie   200   30   50   30     4.1   2      
17   VERVAARDIGING VAN TEXTIEL                    
171   Bewerken en spinnen van textielvezels   10   50   100   30     3.2   2      
172   Weven van textiel:                    
172   - aantal weefgetouwen < 50   10   10   100   0     3.2   2      
173   Textielveredelingsbedrijven   50   0   50   10     3.1   2   B    
174, 175   Vervaardiging van textielwaren   10   0   50   10     3.1   1      
1751   Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken   100   30   200   10     4.1   2   B   L  
176, 177   Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen   0   10   50   10     3.1   1      
18   VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT                    
181   Vervaardiging kleding van leer   30   0   50   0     3.1   1      
182   Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)   10   10   30   10     2   2      
183   Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont   50   10   10   10     3.1   1   B   L  
19   VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)                    
191   Lederfabrieken   300   30   100   10     4.2   2   B   L  
192   Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel)   50   10   30   10     3.1   2      
193   Schoenenfabrieken   50   10   50   10     3.1   2      
20   HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.                    
2010.1   Houtzagerijen   0   50   100   50   R   3.2   2      
2010.2   Houtconserveringsbedrijven:                    
2010.2   - met creosootolie   200   30   50   10     4.1   2   B   L  
2010.2   - met zoutoplossingen   10   30   50   10     3.1   2   B    
202   Fineer- en plaatmaterialenfabrieken   100   30   100   10     3.2   3   B    
203, 204, 205   Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout   0   30   100   0     3.2   2      
203, 204, 205   Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2   0   30   50   0     3.1   1      
205   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken   10   10   30   0     2   1      
21   VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN                    
2111   Vervaardiging van pulp   200   100   200   50   R   4.1   3      
2112   Papier- en kartonfabrieken:                    
2112   - p.c. < 3 t/u   50   30   50   30   R   3.1   1      
212   Papier- en kartonwarenfabrieken   30   30   100   30   R   3.2   2      
2121.2   Golfkartonfabrieken:                    
2121.2   - p.c. < 3 t/u   30   30   100   30   R   3.2   2      
22   UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA                    
2221   Drukkerijen van dagbladen   30   0   100   10     3.2   3   B   L  
2222   Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen)   30   0   100   10     3.2   3   B    
2222.6   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen   10   0   30   0     2   1   B    
2223   Grafische afwerking   0   0   10   0     1   1      
2223   Binderijen   30   0   30   0     2   2      
2224   Grafische reproduktie en zetten   30   0   10   10     2   2   B    
2225   Overige grafische aktiviteiten   30   0   30   10     2   2   B    
223   Reproduktiebedrijven opgenomen media   0   0   10   0     1   1      
23   AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN                    
2320.2   Smeeroliën- en vettenfabrieken   50   0   100   30   R   3.2   2   B   L  
2320.2   Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie   300   0   100   50   R   4.2   2   B   L  
2320.2   Aardolieproduktenfabrieken n.e.g.   300   0   200   50   R   4.2   2   B   L  
24   VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN                    
2411   Vervaardiging van industriële gassen:                    
2412   Kleur- en verfstoffenfabrieken   200   0   200   200   R   4.1   3   B   L  
2413   Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:                    
2413   - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn"   100   30   300   300   R   4.2   2   B   L  
2414.1   Organ. chemische grondstoffenfabrieken:                    
2414.1   - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn"   300   10   200   300   R   4.2   2   B   L  
2414.1   Methanolfabrieken:                    
2414.1   - p.c. < 100.000 t/j   100   0   200   100   R   4.1   2   B    
2414.2   Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):                    
2414.2   - p.c. < 50.000 t/j   300   0   200   100   R   4.2   2   B   L  
242   Landbouwchemicaliënfabrieken:                    
243   Verf, lak en vernisfabrieken   300   30   200   300   R   4.2   3   B   L  
2441   Farmaceutische grondstoffenfabrieken:                    
2441   - p.c. < 1.000 t/j   200   10   200   300   R   4.2   1   B   L  
2442   Farmaceutische produktenfabrieken:                    
2442   - formulering en afvullen geneesmiddelen   50   10   50   50   R   3.1   2   B   L  
2442   - verbandmiddelenfabrieken   10   10   30   10     2   2      
2451   Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken   300   100   200   100   R   4.2   3   B    
2452   Parfumerie- en cosmeticafabrieken   300   30   50   50   R   4.2   2      
2462   Lijm- en plakmiddelenfabrieken:                    
2462   - zonder dierlijke grondstoffen   100   10   100   50     3.2   3   B   L  
2464   Fotochemische produktenfabrieken   50   10   100   50   R   3.2   3   B   L  
2466   Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken   50   10   50   50   R   3.1   3   B    
2466   Overige chemische produktenfabrieken n.e.g.   200   30   100   200   R   4.1   2   B   L  
247   Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken   300   30   300   200   R   4.2   3   B   L  
25   VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF                    
2511   Rubberbandenfabrieken   300   50   300   100   R   4.2   2   B    
2512   Loopvlakvernieuwingsbedrijven:                    
2512   - vloeropp. < 100 m2   50   10   30   30     3.1   1      
2512   - vloeropp. >= 100 m2   200   50   100   50   R   4.1   2   B    
2513   Rubber-artikelenfabrieken   100   10   50   50   R   3.2   1      
252   Kunststofverwerkende bedrijven:                    
252   - zonder fenolharsen   200   50   100   100   R   4.1   2      
252   - met fenolharsen   300   50   100   200   R   4.2   2   B   L  
252   - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen   50   30   50   30     3.1   2      
26   VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN                    
261   Glasfabrieken:                    
261   - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j   30   30   100   30     3.2   1     L  
261   - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j   300   100   100   30     4.2   1     L  
2615   Glasbewerkingsbedrijven   10   30   50   10     3.1   1      
262, 263   Aardewerkfabrieken:                    
262, 263   - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW   10   10   30   10     2   1     L  
262, 263   - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW   30   50   100   30     3.2   2     L  
264   Baksteen en baksteenelementenfabrieken   30   200   200   30     4.1   2     L  
264   Dakpannenfabrieken   50   200   200   100   R   4.1   2      
2652   Kalkfabrieken:                    
2652   - p.c. < 100.000 t/j   30   200   200   30   R   4.1   2      
2653   Gipsfabrieken:                    
2653   - p.c. < 100.000 t/j   30   200   200   30   R   4.1   2      
2661.1   Betonwarenfabrieken:                    
2661.1   - zonder persen, triltafels en bekistingtrille   10   100   200   30     4.1   2   B    
2661.1   - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d   10   100   300   30     4.2   2   B    
2661.2   Kalkzandsteenfabrieken:                    
2661.2   - p.c. < 100.000 t/j   10   50   100   30     3.2   2      
2662   Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken   50   50   100   30     3.2   2      
2663, 2664   Betonmortelcentrales:                    
2663, 2664   - p.c. < 100 t/u   10   50   100   100   R   3.2   3      
2665, 2666   Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips:                    
2665, 2666   - p.c. < 100 t/d   10   50   100   50   R   3.2   2      
267   Natuursteenbewerkingsbedrijven:                    
267   - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m²   10   30   100   0     3.2   1      
267   - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m²   10   30   50   0     3.1   1      
267   - met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 t/j   10   100   300   10     4.2   1      
2681   Slijp- en polijstmiddelen fabrieken   10   30   50   10     3.1   1      
2682   Bitumineuze materialenfabrieken:                    
2682   - p.c. < 100 t/u   300   100   100   30     4.2   3   B   L  
2682   Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):                    
2682   - overige isolatiematerialen   200   100   100   50     4.1   2      
2682   Minerale produktenfabrieken n.e.g.   50   50   100   50     3.2   2      
2682   Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur   100   50   200   30     4.1   3   B   L  
27   VERVAARDIGING VAN METALEN                    
273   Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:                    
273   - p.o. < 2.000 m2   30   30   300   30     4.2   2      
274   Non-ferro-metaalfabrieken:                    
274   - p.c. < 1.000 t/j   100   100   300   30   R   4.2   1   B    
2751, 2752   IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:                    
2751, 2752   - p.c. < 4.000 t/j   100   50   300   30   R   4.2   1   B    
2753, 2754   Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:                    
2753, 2754   - p.c. < 4.000 t/j   100   50   300   30   R   4.2   1   B    
28   VERVAARD. VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)                    
281   Constructiewerkplaatsen:                    
281   - gesloten gebouw   30   30   100   30     3.2   2   B    
281   - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2   30   30   50   10     3.1   1      
281   - in open lucht, p.o. < 2.000 m2   30   50   200   30     4.1   2   B    
2821   Tank- en reservoirbouwbedrijven:                    
2821   - p.o. < 2.000 m2   30   50   300   30   R   4.2   2   B    
2822, 2830   Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels   30   30   200   30     4.1   2   B    
284   Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven   10   30   200   30     4.1   1   B    
284   Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d.   50   30   100   30     3.2   2   B    
284   Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2   30   30   50   10     3.1   1   B    
2851   Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:                    
2851   - algemeen   50   50   100   50     3.2   2   B   L  
2851   - stralen   30   200   200   30     4.1   2   B   L  
2851   - metaalharden   30   50   100   50     3.2   1   B    
2851   - lakspuiten en moffelen   100   30   100   50   R   3.2   2   B   L  
2851   - scoperen (opspuiten van zink)   50   50   100   30   R   3.2   2   B   L  
2851   - thermisch verzinken   100   50   100   50     3.2   2   B   L  
2851   - thermisch vertinnen   100   50   100   50     3.2   2   B   L  
2851   - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten)   30   50   100   30     3.2   2   B    
2851   - anodiseren, eloxeren   50   10   100   30     3.2   2   B    
2851   - chemische oppervlaktebehandeling   50   10   100   30     3.2   2   B    
2851   - emailleren   100   50   100   50   R   3.2   1   B   L  
2851   - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed)   30   30   100   50     3.2   2   B    
2852   Overige metaalbewerkende industrie   10   30   100   30     3.2   1   B    
2852   Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2   10   30   50   10     3.1   1   B    
287   Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:                    
287   - p.o. < 2.000 m2   30   50   200   30     4.1   2   B    
287   Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.   30   30   100   30     3.2   2   B    
287   Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2   30   30   50   10     3.1   1   B    
29   VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN                    
29   Machine- en apparatenfabrieken:                    
29   - p.o. < 2.000 m2   30   30   100   30     3.2   2   B    
29   - p.o. >= 2.000 m2   50   30   200   30     4.1   3   B    
30   VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS                    
30   Kantoormachines- en computerfabrieken   30   10   30   10     2   1      
31   VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.                    
311   Elektromotoren- en generatorenfabrieken   200   30   30   50     4.1   1   B   L  
312   Schakel- en installatiemateriaalfabrieken   200   10   30   50     4.1   1   B   L  
313   Elektrische draad- en kabelfabrieken   100   10   200   100   R   4.1   2     L  
314   Accumulatoren- en batterijenfabrieken   100   30   100   50     3.2   2   B   L  
315   Lampenfabrieken   200   30   30   300   R   4.2   2   B   L  
316   Elektrotechnische industrie n.e.g.   30   10   30   10     2   1      
32   VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.                    
321 t/m 323   Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d.   30   0   50   30     3.1   2   B    
3210   Fabrieken voor gedrukte bedrading   50   10   50   30     3.1   1   B    
33   VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN                    
33   Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d.   30   0   30   0     2   1      
34   VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS                    
341   Autofabrieken en assemblagebedrijven                    
341   - p.o. < 10.000 m2   100   10   200   30   R   4.1   3   B    
3420.1   Carrosseriefabrieken   100   10   200   30   R   4.1   2   B    
3420.2   Aanhangwagen- en opleggerfabrieken   30   10   200   30     4.1   2   B    
343   Auto-onderdelenfabrieken   30   10   100   30   R   3.2   2      
35   VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)                    
351   Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:                    
351   - houten schepen   30   30   50   10     3.1   2   B    
351   - kunststof schepen   100   50   100   50   R   3.2   2   B    
351   - metalen schepen < 25 m   50   100   200   30     4.1   2   B    
352   Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:                    
352   - algemeen   50   30   100   30     3.2   2   B    
353   Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:                    
353   - zonder proefdraaien motoren   50   30   200   30     4.1   2   B    
354   Rijwiel- en motorrijwielfabrieken   30   10   100   30   R   3.2   2   B    
355   Transportmiddelenindustrie n.e.g.   30   30   100   30     3.2   2   B    
36   VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.                    
361   Meubelfabrieken   50   50   100   30     3.2   2   B    
361   Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2   0   10   10   0     1   1      
362   Fabricage van munten, sieraden e.d.   30   10   10   10     2   1   B    
363   Muziekinstrumentenfabrieken   30   10   30   10     2   2      
364   Sportartikelenfabrieken   30   10   50   30     3.1   2      
365   Speelgoedartikelenfabrieken   30   10   50   30     3.1   2      
3661.1   Sociale werkvoorziening   0   30   30   0     2   1      
3661.2   Vervaardiging van overige goederen n.e.g.   30   10   50   30     3.1   2      
37   VOORBEREIDING TOT RECYCLING                    
372   Puinbrekerijen en -malerijen:                    
372   - v.c. < 100.000 t/j   30   100   300   10     4.2   2      
372   Rubberregeneratiebedrijven   300   50   100   50   R   4.2   2      
372   Afvalscheidingsinstallaties   200   200   300   50     4.2   3   B    
40   PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER                    
40   bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe:                    
40   - covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen voedingsindustrie   100   50   100   30   R   3.2   2     L  
40   - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa   50   50   100   30   R   3.2   2     L  
40   Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:                    
40   - < 10 MVA   0   0   30   10     2   1   B    
40   - 10 - 100 MVA   0   0   50   30     3.1   1   B    
40   - 100 - 200 MVA   0   0   100   50     3.2   1   B    
40   Gasdistributiebedrijven:                    
40   - gascompressorstations vermogen < 100 MW   0   0   300   100     4.2   1      
40   - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A   0   0   10   10     1   1      
40   - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C   0   0   30   10     2   1      
40   - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D   0   0   50   50   R   3.1   1      
40   Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:                    
40   - stadsverwarming   30   10   100   50     3.2   1      
40   - blokverwarming   10   0   30   10     2   1      
40   windmolens:                    
40   - wiekdiameter 20 m   0   0   100   30     3.2   1      
40   - wiekdiameter 30 m   0   0   200   50     4.1   1      
40   - wiekdiameter 50 m   0   0   300   50     4.2   1      
41   WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER                    
41   Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:                    
41   - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling   10   0   50   30     3.1   1      
41   Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:                    
41   - < 1 MW   0   0   30   10     2   1      
41   - 1 - 15 MW   0   0   100   10     3.2   1      
41   - >= 15 MW   0   0   300   10     4.2   1      
45   BOUWNIJVERHEID                    
45   Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m²   10   30   100   10     3.2   2   B    
45   - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m²   10   30   50   10     3.1   2   B    
45   Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m²   10   30   50   10     3.1   2   B    
45   - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m²   0   10   30   10     2   1   B    
50   HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS                    
501, 502, 504   Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven   10   0   30   10     2   2   B    
502   Groothandel in vrachtauto's (incl. import)   10   10   100   10     3.2   2      
5020.4   Autoplaatwerkerijen   10   30   100   10     3.2   1      
5020.4   Autobeklederijen   0   0   10   10     1   1      
5020.4   Autospuitinrichtingen   50   30   30   30   R   3.1   1   B   L  
5020.5   Autowasserijen   10   0   30   0     2   3      
503, 504   Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires   0   0   30   10     2   1      
51   GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING                    
511   Handelsbemiddeling (kantoren)   0   0   10   0     1   1      
5121   Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders   30   30   50   30   R   3.1   2      
5122   Grth in bloemen en planten   10   10   30   0     2   2      
5123   Grth in levende dieren   50   10   100   0     3.2   2      
5124   Grth in huiden, vellen en leder   50   0   30   0     3.1   2      
5125, 5131   Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen   30   10   30   50   R   3.1   2      
5132, 5133   Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën   10   0   30   50   R   3.1   2      
5134   Grth in dranken   0   0   30   0     2   2      
5135   Grth in tabaksprodukten   10   0   30   0     2   2      
5136   Grth in suiker, chocolade en suikerwerk   10   10   30   0     2   2      
5137   Grth in koffie, thee, cacao en specerijen   30   10   30   0     2   2      
5138, 5139   Grth in overige voedings- en genotmiddelen   10   10   30   10     2   2      
514   Grth in overige consumentenartikelen   10   10   30   10     2   2      
5151.1   Grth in vaste brandstoffen:                    
5151.1   - klein, lokaal verzorgingsgebied   10   50   50   30     3.1   2      
5151.2   Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:                    
5151.2   - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3   50   0   50   200   R   4.1   2   B   L  
5151.2   - tot vloeistof verdichte gassen   50   0   50   300   R   4.2   2      
5151.3   Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen)   100   0   30   50     3.2   2   B    
5152.1   Grth in metaalertsen:                    
5152.1   - opslag opp. < 2.000 m2   30   300   300   10     4.2   3   B    
5152.2 /.3   Grth in metalen en -halffabrikaten   0   10   100   10     3.2   2      
5153   Grth in hout en bouwmaterialen:                    
5153   - algemeen: b.o. > 2000 m²   0   10   50   10     3.1   2      
5153   - algemeen: b.o. <= 2000 m²   0   10   30   10     2   1      
5153.4   zand en grind:                    
5153.4   - algemeen: b.o. > 200 m²   0   30   100   0     3.2   2      
5153.4   - algemeen: b.o. <= 200 m²   0   10   30   0     2   1      
5154   Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:                    
5154   - algemeen: b.o. > 2.000 m²   0   0   50   10     3.1   2      
5154   - algemeen: b.o. < = 2.000 m²   0   0   30   0     2   1      
5155.1   Grth in chemische produkten   50   10   30   100   R   3.2   2   B    
5155.2   Grth in kunstmeststoffen   30   30   30   30   R   2   1      
5156   Grth in overige intermediaire goederen   10   10   30   10     2   2      
5157   Autosloperijen: b.o. > 1000 m²   10   30   100   30     3.2   2   B    
5157   - autosloperijen: b.o. <= 1000 m²   10   10   50   10     3.1   2   B    
5157.2/3   Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m²   10   30   100   10     3.2   2   B    
5157.2/3   - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m²   10   10   50   10     3.1   2   B    
5162   Grth in machines en apparaten:                    
5162   - machines voor de bouwnijverheid   0   10   100   10     3.2   2      
5162   - overige   0   10   50   0     3.1   2      
517   Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.   0   0   30   0     2   2      
5261   Postorderbedrijven   0   0   50   0     3.1   2      
527   Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)   0   0   10   10     1   1      
55   LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING                    
5552   Cateringbedrijven   10   0   30   10     2   1      
60   VERVOER OVER LAND                    
6022   Taxibedrijven   0   0   30   0     2   2      
6023   Touringcarbedrijven   10   0   100   0     3.2   2      
6024   Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m²   0   0   100   30     3.2   3      
6024   - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m²   0   0   50   30     3.1   2      
603   Pomp- en compressorstations van pijpleidingen   0   0   30   10     2   1   B    
63   DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER                    
6311.2   Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:                    
6311.2   - containers   0   10   300   50   R   4.2   2      
6311.2   - tankercleaning   300   10   100   200   R   4.2   1   B    
6311.2   - stukgoederen   0   10   100   50   R   3.2   2   B    
6311.2   - ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m²   30   200   300   30     4.2   2   B    
6311.2   - steenkool, opslagopp. < 2.000 m2   50   300   300   50     4.2   2   B    
6312   Veem- en pakhuisbedrijven, koelhuizen   30   10   50   50   R   3.1   2      
6321   Autoparkeerterreinen, parkeergarages   10   0   30   0     2   3     L  
6321   Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties)   10   0   100   30     3.2   2      
64   POST EN TELECOMMUNICATIE                    
641   Post- en koeriersdiensten   0   0   30   0     2   2      
642   Telecommunicatiebedrijven   0   0   10   0     1   1      
642   zendinstallaties:                    
642   - LG en MG, zendervermogen < 100 kW (bij groter vermogen: onderzoek!)   0   0   0   100     3.2   1      
642   - FM en TV   0   0   0   10     1   1      
642   - GSM en UMTS-steunzenders   0   0   0   10     1   1      
71   VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN                    
711   Personenautoverhuurbedrijven   10   0   30   10     2   2      
712   Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's)   10   0   50   10     3.1   2      
713   Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen   10   0   50   10     3.1   2   B    
714   Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.   10   10   30   10     2   2      
72   COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE                    
72   Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.   0   0   10   0     1   1      
72   Switchhouses   0   0   30   0     2   1      
73   SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK                    
731   Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk   30   10   30   30   R   2   1      
732   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek   0   0   10   0     1   1      
74   OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING                    
747   Reinigingsbedrijven voor gebouwen   50   10   30   30     3.1   1   B    
7481.3   Foto- en filmontwikkelcentrales   10   0   30   10     2   2   B    
7484.3   Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten   50   30   200   50   R   4.1   3      
7484.4   Veilingen voor huisraad, kunst e.d.   0   0   10   0     1   2      
85   GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG                    
853   Kinderopvang   0   0   30   0     2   2      
90   MILIEUDIENSTVERLENING                    
9001   RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:                    
9001   - < 100.000 i.e.   200   10   100   10     4.1   2      
9001   rioolgemalen   30   0   10   0     2   1      
9002.1   Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d.   50   30   50   10     3.1   2      
9002.1   Gemeentewerven (afval-inzameldepots)   30   30   50   30   R   3.1   2   B    
9002.1   Vuiloverslagstations   200   200   300   30     4.2   3   B    
9002.2   Afvalverwerkingsbedrijven:                    
9002.2   - kabelbranderijen   100   50   30   10     3.2   1   B   L  
9002.2   - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen)   50   10   30   10     3.1   1     L  
9002.2   - oplosmiddelterugwinning   100   0   10   30   R   3.2   1   B   L  
9002.2   - verwerking fotochemisch en galvano-afval   10   10   30   30   R   2   1   B   L  
9002.2   Composteerbedrijven:                    
9002.2   - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jr   300   100   50   10     4.2   2   B    
9002.2   - belucht v.c. < 20.000 ton/jr   100   100   100   10     3.2   2   B    
9002.2   - belucht v.c. > 20.000 ton/jr   200   200   100   30     4.1   3   B    
9002.2   - GFT in gesloten gebouw   200   50   100   100   R   4.1   3   B   L  
92   CULTUUR, SPORT EN RECREATIE                    
921, 922   Studio's (film, TV, radio, geluid)   0   0   30   10     2   2      
9262   Sportscholen, gymnastiekzalen   0   0   30   0     2   2      
93   OVERIGE DIENSTVERLENING                    
9301.1   Wasserijen en strijkinrichtingen   30   0   50   30     3.1   2      
9301.1   Tapijtreinigingsbedrijven   30   0   50   30     3.1   2     L  
9301.2   Chemische wasserijen en ververijen   30   0   30   30   R   2   2   B   L  
9301.3   Wasverzendinrichtingen   0   0   30   0     2   1      
9301.3   Wasserettes, wassalons   0   0   10   0     1   1      
9302   Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten   0   0   10   0     1   1      
9304   Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden   10   0   30   0     2   1      
9305   Dierenasiels en -pensions   30   0   100   0     3.2   1      
9305   Persoonlijke dienstverlening n.e.g.   0   0   10   0     1   1      
                     
Tabel 2: Opslagen en installaties                    
0   OPSLAGEN                    
1   butaan, propaan, LPG (in tanks):                    
1   - bovengronds, < 2 m3   -   -   -   30     2   -      
1   - bovengronds, 2 - 8 m3   -   -   -   50   R   3.1   -      
1   - bovengronds, 8 - 80 m3   -   -   -   100   R   3.2   -      
1   - bovengr., 80 - 250 m3   -   -   -   300   R   4.2   -      
1   - ondergronds, < 80 m3   -   -   -   50   R   3.1   -      
1   - ondergr., 80 - 250 m3   -   -   -   200   R   4.1   -      
2   niet reactieve gassen (incl. zuurstof), gekoeld   -   -   -   50     3.1   -      
3   brandbare vloeistoffen (in tanks):               -      
3   - ondergronds, K1/K2/K3-klasse   10   -   -   10     1   -   B    
3   - bovengronds, K1/K2-kl.: < 10 m3   10   -   -   50   R   3.1   -   B    
3   - bovengronds, K1/K2-kl.: 10 - 1000 m3   30   -   -   100   R   3.2   -   B    
3   - bovengronds, K3-klasse: < 10 m3   10   -   -   10     2   -   B    
3   - bovengronds, K3-klasse: 10 - 1000 m3   30   -   -   50     3.1   -   B    
4   Overige gevaarlijke stoffen in tanks:                    
4   - bovengronds < 10 m3 en onder drempelwaarde BRZO   10   -   -   10     1   -      
4   - overige opslagen onder drempelwaarde BRZO   30   -   -   50     3.1   -      
5   Gevaarlijke stoffen (incl. bestrijdingsmiddelen) in emballage of in gasflessen:                    
5   - kleine hoeveelheden < 10 ton   -   -   -   10     1   -      
5   - beperkte hoeveelheden (< 150 ton) en hoog beschermingsniveau   -   -   -   30   R   2   -      
6   ontplofbare stoffen en munitie:                    
6   - < 250.000 patronen en < 25 kg NEM (netto explosieve massa) overig gevarensubklasse 1.4   -   -   -   10     1   -      
6   - >= 250.000 patronen en >= 25 kg NEM (netto explosieve massa) overig gevarensubklasse 1.4   -   -   -   30     2   -      
8   kunstmest, niet explosief   -   50   -   30     3.1   -      
11   INSTALLATIES                    
12   gasflessenvulinstallaties (butaan, propaan)   10   0   30   100   R   3.2   2      
13   laadschoppen, shovels, bulldozers   30   30   50   10     3.1   1      
14   laboratoria:                    
14   - chemisch / biochemisch   30   0   30   10     2   1      
14   - medisch en hoger onderwijs   10   0   30   10     2   1      
15   luchtbehandelingsinst. t.b.v. detailhandel   10   0   10   0     1   1      
16   keukeninrichtingen   30   0   10   0     2   1      
17   koelinstallaties freon ca. 300 kW   0   0   50   0     3.1   1      
18   koelinstallaties ammoniak < 400 kg   0   0   30   10     2   1      
19   koelinstallaties ammoniak > 400 kg   0   0   50   50   R   3.1   1      
20   total energy installaties (gasmotoren) ca. 100 kW   10   0   50   10     3.1   1      
21   afvalverbrandingsinstallatie, kleinschalig   100   50   50   30     3.2   1     L  
22   noodaggregaten t.b.v. elektriciteitsopwekking   10   0   30   10     2   1      
23   verfspuitinstallaties en moffel- en emailleerovens   50   30   50   30     3.1   1     L  
24   vorkheftrucks met verbrandingsmotor   10   10   50   0     3.1   1      
25   vorkheftrucks, elektrisch   0   10   30   0     2   1      
26   transformatoren < 1 MVA   0   0   10   10     1   1      
28   vatenspoelinstallaties   50   10   50   30     3.1   1   B    
29   hydrofoorinstallaties   0   0   30   0     2   1      
30   windmolens:                    
31   - wiekdiameter 20 m   0   0   100   30     3.2   1      
31   - wiekdiameter 30 m   0   0   200   50     4.1   1      
31   - wiekdiameter 50 m   0   0   300   50     4.2   1      
31   stookinstallaties>900kW thermisch vermogen:                    
32   - gas, < 2,5 MW   10   0   30   10     2   1      
32   - gas, 2,5 - 75 MW   30   0   50   30     3.1   1      
32   - gas, >= 75 MW   30   0   200   50     4.1   1      
32   - olie, < 2,5 MW   30   0   30   10     2   1      
32   - olie, 2,5 - 75 MW   30   10   50   30     3.1   1      
32   - olie, >= 75 MW   50   30   200   50     4.1   1   B   L  
32   - kolen, 2,5 - 75 MW   30   100   100   30     3.2   1     L  
32   - kolen, >= 75 MW   50   300   300   50     4.2   2     L  
32   stoomwerktuigen   0   0   50   30     3.1   1      
33   luchtcompressoren   10   10   30   10     2   1      
34   liftinstallaties   0   0   10   10     1   1      
35   motorbrandstofpompen zonder LPG   30   0   30   10     2   2   B    
36   afvalwaterbehandelingsinstallaties < 100.000 i.e.   200   10   100   10     4.1   1      

Bijlage 2 Nadere toelichting staat van bedrijfsactiviteiten

1. Hoofdindeling

Tabel 1 omvat de bedrijfstypen met codering volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 1993. Bij die bedrijfstypen is rekening gehouden met de normaliter bij deze bedrijven voorkomende opslagen en installaties.

Tabel 2 omvat algemene opslagen en installaties voor situaties dat:

  • 1. bedrijven bijzondere opslagen en/of installaties hebben, die anders dan "normaal" zijn voor die bedrijven of
  • 2. het betreft opslagen en/of installaties, die op zich niet als een bepaald bedrijf of bedrijfstype kunnen worden aangemerkt, maar wel als een relevante bedrijfsactiviteit in het kader van een bestemmingsplan.


2. Afstanden voor geur, stof, geluid en gevaar

Per bedrijfstype zijn voor elk van de aspecten geur, stof, geluid en gevaar de afstanden aangegeven die in de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf en woonbebouwing, om hinder en schade aan mensen tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Voor elk van de aspecten is de noodzakelijk geachte afstand bepaald. In principe geldt de afstand tussen enerzijds de perceelsgrens van het bedrijf en anderzijds de gevel van een woning. Uit de vier verkregen afstanden kan de uiteindelijk noodzakelijk geachte afstand worden afgeleid: de grootste van de vier. Bij deze invulling zijn de volgende afstandscategorieën gehanteerd voor omgevingstype rustige woonwijk en rustig buitengebied:

10 m  
30 m  
50 m  
100 m  
200 m  
300 m  
500 m  
700 m  
1.000 m  
1.500 m  


Mocht een bedrijf meerdere SBI-codes kennen, dan moet voor elk aspect de grootste afstand worden genomen. Dat geldt ook voor de gebruikte installaties en opslagen.

Opgemerkt dient te worden dat de methodiek in de eerste plaats is ontwikkeld om in nieuwe situaties een vestigingsplaats voor een bedrijf vast te stellen en niet voor toetsing van bestaande situaties.

Daarom wordt bij bestaande situaties uitgegaan van de maatregelen, die voor een nieuwe vestiging van een dergelijk bedrijfs- /activiteitstype redelijkerwijs kunnen worden verwacht. Verder gelden de afstanden alleen in relatie tot rustige woonwijken gelegen in zuivere woongebieden, dus niet voor woningen die in gebieden liggen met een andere bestemming of kwalificatie.

Voor de toepassing van deze methodiek op bestaande situaties is het zeker niet zo dat elk bedrijf, dat is gevestigd op kortere afstand tot aaneengesloten woonbebouwing dan de wenselijke, zonder meer onaanvaardbaar is. Wel geeft de gewenste afstand een maat voor potentiële hinder, gevaar of schade.


3. Gevaar: risico (R) en vuurwerk (V)

Voor bepaalde bedrijfstypen is na de afstand voor gevaar de letter R van "risico" aangegeven. Dat houdt in dat voor deze bedrijfsactiviteiten moet worden nagegaan of het Bevi van toepassing is.

Daarnaast is bij bepaalde bedrijfstypen na de afstand voor gevaar de letter V van "vuurwerk" opgenomen. Voor deze bedrijfsactiviteiten dient getoetst te worden aan het Vuurwerkbesluit.


4. Categorie

De milieucategorie wordt afgeleid van de grootste afstand van de afstanden, die daarvóór in de kolommen geur, stof, geluid en gevaar zijn vermeld. De milieucategorie is vermeld in kolom 'categorie'.


Onder de kop "categorie" is een indeling opgenomen, in tien mogelijke milieucategorieën:

milieucategorie   grootste afstand  
1   10 m  
2   30 m  
3.1   50 m  
3.2   100 m  
4.1   200 m  
4.2   300 m  
5.1   500 m  
5.2   700 m  
5.3   1.000 m  
6   1.500 m  

5. Indices voor verkeersaantrekkende werking, bodem (B) en lucht (L)

Het aspect verkeer(saantrekkende werking) is kwalitatief beoordeeld. Dat weerspiegelt zich in een indicatie omtrent de bronsterkte:

1. potentieel geringe verkeersaantrekkende werking;

2. potentieel aanzienlijke verkeersaantrekkende werking;

3. potentieel zeer grote verkeersaantrekkende werking.


Het aspect bodem (bodemverontreiniging) geeft aan dat een activiteit een verhoogde kans op bodemverontreiniging geeft.

Het aspect lucht (luchtverontreiniging) geeft aan dat een activiteit een uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht heeft die mogelijk in planologisch opzicht relevant is.


6. Verklaring gebruikte afkortingen

- : niet van toepassing / niet relevant

< : kleiner dan

> : groter dan

= : gelijk aan

cat. : categorie

e.d. : en dergelijke

i.e. : inwonereenheden

kl. : klasse

n.e.g. : niet elders genoemd

o.c. : opslagcapaciteit

p.c. : productiecapaciteit

p.o. : productieoppervlak

b.o. : bedrijfsoppervlak

v.c. : verwerkingscapaciteit

u : uur

d : dag

w : week

j : jaar

B : bodemverontreiniging

L : luchtverontreiniging

R : risico (Besluit externe veiligheid inrichting mogelijk van toepassing)

V : vuurwerkbesluit van toepassing