BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING

 

Bijlage 1: Inventarisatie bestaande bedrijven en inrichtingen

 

Bijlage 2: Een palet van kleuren in een zweem van groen 'Visie omgeving Bosstraat'

 

Bijlage 3: Nota van inspraak en vooroverleg art. 3.1.1. Bro

 

Bijlage 4: Nota van zienswijzen en van (ambtshalve) wijzigingen