Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Dorp Odijk 2012
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0312.bpODKdorpodijk-va02

Bijlagen bij toelichting

De bijlagen bij de toelichting zijn opgenomen in een los boekwerkje (behorend bij het bestemmingsplan 'Dorp Odijk 2012').
 
1. Uitwerking dakopbouwen Zweedse buurt 
2. Advies milieudienst   
3. Nota inspraak en vooroverleg voorontwerp bestemmingsplan Dorp Odijk 2012 
4. Nota van zienswijzen bp Dorp Odijk 2012_vastgesteld