direct naar inhoud van Artikel 5 Verkeer
Plan: De Graafschap (4040)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0303.BP4040-0ONH

Artikel 5 Verkeer

1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het doorgaande verkeer;

en daaraan ondergeschikt:

 • b. verblijfs- en parkeervoorzieningen;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. speelvoorzieningen;
 • e. kunstobjecten;
 • f. haltevoorzieningen;
 • g. water.

2 Bouwregels

 • a. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
  • 1. er mogen geen gebouwen worden gebouwd anders dan ten behoeve van haltevoorzieningen;
  • 2. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 3 m;
  • 3. de oppervlakte van een gebouw mag niet meer bedragen dan 6 m².

 • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:
  • 1. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag niet meer bedragen dan 6 m.

3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.