direct naar inhoud van Artikel 22 Algemene procedureregels
Plan: Acquoy 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0236.ACQacquoy2009-ONHE

Artikel 22 Algemene procedureregels

  • a. Een ontwerpbesluit strekkende tot ontheffing ligt gedurende 4 weken ter gemeentesecretarie ter inzage.
  • b. De burgemeester maakt de terinzagelegging te voren bekend in één of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid, en voorts op de gebruikelijke wijze.
  • c. De bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het kenbaar maken van zienswijzen ten aanzien van de voorgenomen ontheffing.
  • d. Gedurende de in a. genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij burgemeester en wethouders schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken.