direct naar inhoud van Artikel 21 Algemene ontheffingsregels
Plan: Acquoy 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0236.ACQacquoy2009-ONHE

Artikel 21 Algemene ontheffingsregels

21.1 Ontheffing maatvoering

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de voorgeschreven minimum en maximum maten met niet meer dan 10%, voor zover daarvoor in deze regels geen bijzondere ontheffingsbevoegdheden zijn opgenomen.

21.2 Ontheffing bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen ten behoeve van het in geringe mate afwijken van de plaats en richting van de grenzen van bouwvlakken indien dit noodzakelijk is in verband met afwijkingen of onnauwkeurigheden ten opzichte van de feitelijke situaties, mits daardoor geen belangen van derden onevenredig worden geschaad.

21.3 Ontheffing kleine gebouwen

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen ten behoeve van het bouwen van kleine, niet voor bewoning bestemde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten openbare nutte, het openbaar vervoer of het wegverkeer, zoals gemaalgebouwtjes, transformatorhuisjes, reduceerstations, c.a.i.-kastjes, abri's e.d., met dien verstande dat:

  • a. de bebouwde oppervlakte niet meer mag bedragen dan 25 m2;
  • b. de goothoogte van deze gebouwen niet meer mag bedragen dan 3 m;
  • c. de bebouwingshoogte van deze gebouwen niet meer mag bedragen dan 6 m;