direct naar inhoud van Artikel 5 Bedrijf - Nutsvoorziening
Plan: Acquoy 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0236.ACQacquoy2009-ONHE

Artikel 5 Bedrijf - Nutsvoorziening

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor openbare nutsvoorzieningen.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Algemeen

Uitsluitend mogen bouwwerken worden opgericht ten dienste van de bestemming.

5.2.2 Maatvoering gebouwen

Voor openbare nutsgebouwen gelden de volgende bepalingen:

  • a. uitsluitend zijn bestaande openbare nutsgebouwen toegestaan;
  • b. de bestaande gebouwen mogen worden uitgebreid tot 110 % van de bestaande oppervlakte;
  • c. de goothoogte en bouwhoogte mogen worden verhoogd tot 110 % van de bestaande goothoogte respectievelijk bestaande bouwhoogte.