direct naar inhoud van Artikel 6 Cultuur en ontspanning
Plan: Kom Eerbeek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0213.BPEEKOM300000-va01

Artikel 6 Cultuur en ontspanning

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een kinderboerderij en/of een speeltuin;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'muziekkoepel', tevens voor een muziekkoepel;

met de daarbij behorende:

 • c. tuinen, erven en terreinen;
 • d. speelvoorzieningen;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. waterlopen en waterpartijen;
 • h. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. de maximale oppervlakte van de gebouwen bedraagt 10% van het bestemmingsvlak;
 • b. de maximale goot- en bouwhoogte bedragen respectievelijk 3 en 5 meter.

6.2.2 Muziekkoepel

Voor het bouwen van gebouwen op gronden met de aanduiding 'muziekkoepel' gelden de volgende bepalingen:

 • a. het bouwvlak mag volledig bebouwd worden;
 • b. de maximale goot- en bouwhoogte bedragen respectievelijk 3 en 5 meter.

6.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 meter, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevellijn van het hoofdgebouw maximaal 1 meter mag bedragen;
 • b. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3 meter.