direct naar inhoud van Regels
Plan: Paraplubestemmingsplan Parkeren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0213.BPBREEPPARK10000-VA01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Parkeren met identificatienummer NL.IMRO.0213.BPBREEPPARK10000-VA01 van de gemeente Brummen.

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij horende bijlagen.

1.3 CROW richtlijnen

richtlijnen opgesteld door het Nationale Kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.

Artikel 2 Wijze van meten

2.1 Berekeningsaantal

Bij het voldoen aan de parkeernorm dient bij de navolgende parkeervoorzieningen uitgegaan te worden van het berekende aantal parkeerplaatsen conform onderstaande tabel:

Parkeervoorziening   Theoretisch aantal   Berekeningsaantal   Opmerking  
Enkele oprit zonder garage   1   0,8   Oprit min. 5,0 meter diep  
Lange oprit zonder garage of carport   2   1    
Dubbele oprit zonder garage   2   1,7   Oprit min. 4,5 meter breed  
Garage zonder oprit (bij woning)   1   0,4    
Garagebox (niet bij woning)   1   0,5    
Garage met enkele oprit   2   1   Oprit min. 5,0 meter diep  
Garage met lange oprit   3   1,3    
Garage met dubbele oprit   3   1,8   Oprit min. 4,5 meter breed  
2.2 Afronden

Bij het bepalen van de parkeernorm wordt op één decimaal nauwkeurig gerekend waarna de uitkomst wordt afgerond op hele getallen en waarbij vanaf 0,5 en hoger naar boven wordt afgerond.

2.3 Woningtype

Bij het bepalen van woningentype gelden de volgende oppervlaktematen voor het gebruiksvloeroppervlak (NEN2580):

  Grondgebonden   Appartement  
Goedkoop   < 110 m2   < 100 m2  
Midden   110 m2 - 155 m2   100 m2 - 1125 m2  
Duur   > 155 m2   > 125 m2  
2.4 Maatvoering

De ruimte voor het parkeren van auto's is afgestemd op gangbare personenauto's waaraan wordt voldaan indien de afmetingen van:

 • a. bedoelde parkeerruimten ten minste 2,5 x 5 m in geval van kops parkeren en 2 x 6 m bij langsparkeren bedragen;
 • b. een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte, voor zover die ruimte niet in de lengterichting aan een trottoir grenst – ten minste 3, 5 x 6 m bedragen.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

De 'Bestemmingsregels' van de geldende bestemmingsplannen binnen de gemeente Brummen blijven van toepassing waarbij in die gevallen waarin het geldende bestemmingsplan:

 • 1. geen bepalingen kent over het onderwerp uit voorliggend plan aanvullend de hierna volgende bepalingen gelden;
 • 2. wel bepalingen kent over het onderwerp uit voorliggend plan de hierna volgende bepalingen daarvoor in de plaats treden.

Artikel 3 Parkeernormen centrum

3.1 Parkeernormen
 • 1. Een omgevingsvergunning voor het bouwen en / of een omgevingsvergunning voor een wijziging van het gebruik kan pas worden verleend als is verzekerd dat op eigen terrein wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor motorvoertuigen. Hierbij gelden de normen als opgenomen in de tabel in artikel 3.5;
 • 2. de onder 1. bedoelde parkeerplaatsen voor motorvoertuigen dienen de maatvoering te hebben conform het bepaalde in artikel 2.4.

Het aanleggen en / of instandhouden van voornoemde parkeergelegenheid geldt als een voorwaardelijke verplichting in de zin van de Wet ruimtelijke ordening.

3.2 Laden en lossen

Indien de bestemming van een bouwwerk of een terrein aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen met bijbehorende voorzieningen, moet, bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen en/of een omgevingsvergunning voor een wijziging van het gebruik, zijn verzekerd dat op eigen terrein wordt voorzien in voldoende ruimte voor het laden en lossen met bijbehorende voorzieningen.

Het aanleggen en / of instandhouden van voornoemde ruimte, met bijhorende voorzieningen, geldt als een voorwaardelijke verplichting in de zin van de Wet ruimtelijke ordening.

3.3 Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.1 en artikel 3.2 indien:

 • a. het voldoen aan die bepalingen gezien het gebruik en/of het bouwplan van het betreffende plangebied, mede gezien de omgeving, niet noodzakelijk is en/of op overwegende bezwaren stuit, en / of;
 • b. op andere wijze in de nodige parkeerruimte wordt voorzien.

Dit besluit moet worden voorzien van een motivering waaruit blijkt dat de ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd blijft.

3.4 Nadere eis

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aanvullend aan het bepaalde in artikel 3.1 en 3.2 ten behoeve van het verhogen van de parkeernormen en / of het aanleggen van voorzieningen voor het laden en lossen indien dat nodig is gelet op het gebruik en / of het bouwplan waarbij het (functioneren van) de omgeving mede betrokken wordt. Het besluit tot het stellen van de nadere eis moet worden voorzien van een motivering waaruit in ieder blijkt dat de eis noodzakelijk is om de ruimtelijke kwaliteit te borgen.

Een nadere eis kan tevens gesteld worden bij die (bouw)plannen waarvan de functie niet genoemd wordt in de tabel in artikel 3.5.

3.5 Tabel

De norm voor voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor motorvoertuigen op het eigen terrein is voor de volgende functies:

FUNCTIE   Per   Centrum  
Wonen  
Koop, vrijstaand   woning   1,8  
Koop, twee-onder-een-kap   woning   1,7  
Koop, tussen/hoek   woning   1,5  
Koop, etage, duur   woning   1,6  
Koop, etage, midden   woning   1,4  
Koop, etage, goedkoop   woning   1,3  
Huurhuis, vrije sector   woning   1,5  
Huurhuis, sociale huur   woning   1,3  
Huur, etage, duur   woning   1,4  
Huur, etage, midden/goedkoop   woning   1,1  
Kamerverhuur, zelfstandig (niet-studenten)   kamer   0,55  
Kamerverhuur, studenten, niet-zelfstandig   kamer   0,25  
Aanleunwoning en serviceflat   kamer   1,05  
Werken  
Kantoor (zonder baliefunctie)   100 m² bvo   1,85  
Commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie)   100 m² bvo   2,45  
Bedrijf arbeidsintensief/ bezoekersextensief (industrie, laboratorium, werkplaats)   100 m² bvo   1,55  
Bedrijf arbeidsextensief/ bezoekersextensief (loods, opslag, transportbedrijf)   100 m² bvo   0,65  
Bedrijfsverzamelgebouw   100 m² bvo   1,35  
Winkelen en boodschappen  
Buurtsupermarkt   100 m² bvo   2,3  
Discountsupermarkt   100 m² bvo   3,7  
Fullservice supermarkt (laag en middellaag prijsniveau)   100 m² bvo   3,6  
Fullservice supermarkt (middelhoog en hoog prijsniveau)   100 m² bvo   3,85  
Grote supermarkt   100 m² bvo   6,6  
Groothandel in levensmiddelen   100 m² bvo   7,1  
Binnenstad of hoofdwinkel(stads)centrum 20.000-30.000 inwoners   100 m² bvo   3,6  
Buurt- en dorpscentrum   100 m² bvo   4  
Wijkcentrum (klein)   100 m² bvo   4,9  
Wijkcentrum (gemiddeld)   100 m² bvo   5,5  
Wijkcentrum (groot)   100 m² bvo   6,1  
Stadsdeelcentrum   100 m² bvo   6,8  
Weekmarkt (bij klein wijk-, buurt- en dorpscentrum)   m¹ kraam   0,225  
Kringloopwinkel   100 m² bvo   1,85  
Bruin- en witgoedzaken   100 m² bvo   4,05  
Woonwarenhuis/ woonwinkel   100 m² bvo   1,25  
Woonwarenhuis (zeer groot)   100 m² bvo   5,15  
Meubelboulevard/Woonboulevard   100 m² bvo   2,55  
Winkelboulevard   100 m² bvo   4,45  
Outletcentrum   100 m² bvo   10,4  
Bouwmarkt   100 m² bvo   2,45  
Tuincentrum   100 m² bvo   2,65  
Groencentrum   100 m² bvo   2,65  
Sport, cultuur en ontspanning  
Bibliotheek   100 m² bvo   0,45  
Museum   100 m² bvo   0,6  
Bioscoop   100 m² bvo   3,2  
Filmtheater/filmhuis   100 m² bvo   2,6  
Theater/schouwburg   100 m² bvo   7,4  
Musicaltheater   100 m² bvo   2,9  
Casino   100 m² bvo   5,7  
Bowlingcentrum   Bowling-baan   1,6  
Biljart/snookercentrum   tafel   0,85  
Dansstudio   100 m² bvo   1,6  
Fitnessstudio/Sportschool   100 m² bvo   1,4  
Fitnesscentrum   100 m² bvo   1,7  
Welnesscentrum (thermen, kuurcentrum, beautycentrum)   100 m² bvo   9,3  
Sauna, hammam   100 m² bvo   2,5  
Sporthal   100 m² bvo   1,55  
Sportzaal   100 m² bvo   1,15  
Tennishal   100 m² bvo   0,3  
Squashhal   100 m² bvo   1,6  
Zwembad overdekt   100 m² bassin   11,5  
Zwembad openlucht   100 m² bassin   12,9  
Sportveld   Hectare netto terrein   20  
Stadion   Zitplaats   0,12  
Kunstijsbaan (kleiner dan 400 meter)   100 m² bvo   1,25  
Kunstijsbaan (400 meter)   100 m² bvo   2,55  
Jachthaven   Ligplaats   0,6  
Golfoefencentrum   Centrum   56,2  
Golfbaan (18 holes)   18 holes, 60ha   96  
Indoorspeeltuin (kinderspeelhal), gemiddeld en kleiner   100 m² bvo   3,1  
Indoorspeeltuin (kinderspeelhal), groot   100 m² bvo   3,7  
Indoorspeeltuin (kinderspeelhal), zeer groot   100 m² bvo   4  
Manege (paardenhouderij)   Box   0,4  
Dierenpark   Ha. Netto terrein   8  
Attractie- en pretpark   Ha. Netto terrein   8  
Volkstuin   10 tuinen   1,35  
Horeca en (verblijfs)recreatie  
Camping (kampeerterrein)   Standplaats   1,2  
Bungalowpark (huisjescomplex)   Bungalow   1,7  
1* hotel   10 kamers   0,4  
2* hotel   10 kamers   1,45  
3* hotel   10 kamers   2,2  
4* hotel   10 kamers   3,5  
5* hotel   10 kamers   5,5  
Café/bar/cafetaria   100 m² bvo   6  
Restaurant   100 m² bvo   11  
Discotheek   100 m² bvo   7  
Evenementenhal/beursgebouw/congresgebouw   100 m² bvo   5,5  
Gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen  
Huisartenpraktijk (-centrum)   Behandelkamer   2,25  
Apotheek   Apotheek   2,35  
Fysiotherapiepraktijk (-centrum)   Behandelkamer   1,35  
Consultatiebureau   Behandelkamer   1,45  
Consultatiebureau voor ouderen   Behandelkamer   1,3  
Tandartsenpraktijk (-centrum)   Behandelkamer   1,65  
Gezondheidscentrum   Behandelkamer   1,65  
Ziekenhuis   100 m² bvo   1,5  
Crematorium   (deels) gelijktijdige plechtigheid   30,1  
Begraafplaats   (deels) gelijktijdige plechtigheid   31,6  
Penitentiaire inrichting   10 cellen   1,65  
Religiegebouw   Zitplaats   0,15  
Verpleeg- en verzorgingstehuis   Wooneenheid   0,6  
Onderwijs  
Kinderdagverblijf (crèche) (x: zie bijlage 1)   100 m² bvo   1 + x  
Basisonderwijs (x: zie bijlage 1)   Leslokaal   0,75 + x  
Middelbare school   100 leerlingen   3,7  
ROC   100 leerlingen   4,8  
Hogeschool   100 studenten   9,4  
Universiteit   100 studenten   13,4  
Avondonderwijs   10 studenten   4,6  

3.6 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de vorm van het veranderen van de:

 • a. gebiedsbegrenzing 'centrum' naar 'rest bebouwde kom' en / of 'buitengebied';
 • b. functies en / of normen in de tabel in het vorige lid;

waarbij het wijzigingsplan voorzien wordt van een goede ruimtelijke motivering waaruit de noodzaak en gevolgen voor de wijziging worden toegelicht.

Artikel 4 Parkeernormen rest bebouwde kom

4.1 Parkeernormen
 • 1. Een omgevingsvergunning voor het bouwen en / of een omgevingsvergunning voor een wijziging van het gebruik kan pas worden verleend als is verzekerd dat op eigen terrein wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor motorvoertuigen. Hierbij gelden de normen als opgenomen in de tabel in artikel 4.5;
 • 2. de onder 1. bedoelde parkeerplaatsen voor motorvoertuigen dienen de maatvoering te hebben conform het bepaalde in artikel 2.4.

Het aanleggen en / of instandhouden van voornoemde parkeergelegenheid geldt als een voorwaardelijke verplichting in de zin van de Wet ruimtelijke ordening.

4.2 Laden en lossen

Indien de bestemming van een bouwwerk of een terrein aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen met bijbehorende voorzieningen, moet, bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen en/of een omgevingsvergunning voor een wijziging van het gebruik, zijn verzekerd dat op eigen terrein wordt voorzien in voldoende ruimte voor het laden en lossen met bijbehorende voorzieningen.

Het aanleggen en / of instandhouden van voornoemde ruimte, met bijhorende voorzieningen, geldt als een voorwaardelijke verplichting in de zin van de Wet ruimtelijke ordening.

4.3 Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.1 en artikel 4.2 indien:

 • a. het voldoen aan die bepalingen gezien het gebruik en/of het bouwplan van het betreffende plangebied, mede gezien de omgeving, niet noodzakelijk is en/of op overwegende bezwaren stuit, en / of;
 • b. op andere wijze in de nodige parkeerruimte wordt voorzien.

Dit besluit moet worden voorzien van een motivering waaruit blijkt dat de ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd blijft.

4.4 Nadere eis

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aanvullend aan het bepaalde in artikel 4.1 en 4.2 ten behoeve van het verhogen van de parkeernormen en / of het aanleggen van voorzieningen voor het laden en lossen indien dat nodig is gelet op het gebruik en / of het bouwplan waarbij het (functioneren van) de omgeving mede betrokken wordt. Het besluit tot het stellen van de nadere eis moet worden voorzien van een motivering waaruit in ieder blijkt dat de eis noodzakelijk is om de ruimtelijke kwaliteit te borgen.

Een nadere eis kan tevens gesteld worden bij die (bouw)plannen waarvan de functie niet genoemd wordt in de tabel in artikel 4.5.

4.5 Tabel

De norm voor voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor motorvoertuigen op het eigen terrein is voor de volgende functies:

FUNCTIE   Per   Rest bebouwde kom  
Wonen  
Koop, vrijstaand   woning   2,3  
Koop, twee-onder-een-kap   woning   2,2  
Koop, tussen/hoek   woning   2  
Koop, etage, duur   woning   2,1  
Koop, etage, midden   woning   1,9  
Koop, etage, goedkoop   woning   1,6  
Huurhuis, vrije sector   woning   2  
Huurhuis, sociale huur   woning   1,6  
Huur, etage, duur   woning   1,9  
Huur, etage, midden/goedkoop   woning   1,4  
Kamerverhuur, zelfstandig (niet-studenten)   kamer   0,7  
Kamerverhuur, studenten, niet-zelfstandig   kamer   0,25  
Aanleunwoning en serviceflat   kamer   1,2  
Werken  
Kantoor (zonder baliefunctie)   100 m² bvo   2,55  
Commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie)   100 m² bvo   3,55  
Bedrijf arbeidsintensief/ bezoekersextensief (industrie, laboratorium, werkplaats)   100 m² bvo   2,35  
Bedrijf arbeidsextensief/ bezoekersextensief (loods, opslag, transportbedrijf)   100 m² bvo   1,05  
Bedrijfsverzamelgebouw   100 m² bvo   1,95  
Winkelen en boodschappen  
Buurtsupermarkt   100 m² bvo   4,1  
Discountsupermarkt   100 m² bvo   7,5  
Fullservice supermarkt (laag en middellaag prijsniveau)   100 m² bvo   6,2  
Fullservice supermarkt (middelhoog en hoog prijsniveau)   100 m² bvo   5,6  
Grote supermarkt   100 m² bvo   8,6  
Groothandel in levensmiddelen   100 m² bvo   7,1  
Binnenstad of hoofdwinkel(stads)centrum 20.000-30.000 inwoners   100 m² bvo   3,6  
Buurt- en dorpscentrum   100 m² bvo   4  
Wijkcentrum (klein)   100 m² bvo   4,9  
Wijkcentrum (gemiddeld)   100 m² bvo   5,5  
Wijkcentrum (groot)   100 m² bvo   6,1  
Stadsdeelcentrum   100 m² bvo   6,8  
Weekmarkt (bij klein wijk-, buurt- en dorpscentrum)   m¹ kraam   0,225  
Kringloopwinkel   100 m² bvo   1,95  
Bruin- en witgoedzaken   100 m² bvo   8,15  
Woonwarenhuis/ woonwinkel   100 m² bvo   1,95  
Woonwarenhuis (zeer groot)   100 m² bvo   5,15  
Meubelboulevard/Woonboulevard   100 m² bvo   2,55  
Winkelboulevard   100 m² bvo   4,45  
Outletcentrum   100 m² bvo   10,4  
Bouwmarkt   100 m² bvo   2,45  
Tuincentrum   100 m² bvo   2,65  
Groencentrum   100 m² bvo   2,65  
Sport, cultuur en ontspanning  
Bibliotheek   100 m² bvo   1,15  
Museum   100 m² bvo   1,1  
Bioscoop   100 m² bvo   11,2  
Filmtheater/filmhuis   100 m² bvo   7,9  
Theater/schouwburg   100 m² bvo   9,8  
Musicaltheater   100 m² bvo   4  
Casino   100 m² bvo   6,5  
Bowlingcentrum   Bowling-baan   2,8  
Biljart/snookercentrum   tafel   1,35  
Dansstudio   100 m² bvo   5,5  
Fitnessstudio/Sportschool   100 m² bvo   4,8  
Fitnesscentrum   100 m² bvo   6,3  
Welnesscentrum (thermen, kuurcentrum, beautycentrum)   100 m² bvo   9,3  
Sauna, hammam   100 m² bvo   6,7  
Sporthal   100 m² bvo   2,85  
Sportzaal   100 m² bvo   2,85  
Tennishal   100 m² bvo   0,5  
Squashhal   100 m² bvo   2,7  
Zwembad overdekt   100 m² bassin   11,5  
Zwembad openlucht   100 m² bassin   12,9  
Sportveld   Hectare netto terrein   20  
Stadion   Zitplaats   0,12  
Kunstijsbaan (kleiner dan 400 meter)   100 m² bvo   1,85  
Kunstijsbaan (400 meter)   100 m² bvo   2,55  
Jachthaven   Ligplaats   0,6  
Golfoefencentrum   Centrum   56,2  
Golfbaan (18 holes)   18 holes, 60ha   96  
Indoorspeeltuin (kinderspeelhal), gemiddeld en kleiner   100 m² bvo   4,7  
Indoorspeeltuin (kinderspeelhal), groot   100 m² bvo   5,6  
Indoorspeeltuin (kinderspeelhal), zeer groot   100 m² bvo   5,9  
Manege (paardenhouderij)   Box   0,4  
Dierenpark   Ha. Netto terrein   8  
Attractie- en pretpark   Ha. Netto terrein   8  
Volkstuin   10 tuinen   1,35  
Horeca en (verblijfs)recreatie  
Camping (kampeerterrein)   Standplaats   1,2  
Bungalowpark (huisjescomplex)   Bungalow   1,7  
1* hotel   10 kamers   2,5  
2* hotel   10 kamers   4,25  
3* hotel   10 kamers   5,2  
4* hotel   10 kamers   7,5  
5* hotel   10 kamers   11  
Café/bar/cafetaria   100 m² bvo   7  
Restaurant   100 m² bvo   15  
Discotheek   100 m² bvo   20,9  
Evenementenhal/beursgebouw/congresgebouw   100 m² bvo   8,5  
Gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen  
Huisartenpraktijk (-centrum)   Behandelkamer   3,25  
Apotheek   Apotheek   3,35  
Fysiotherapiepraktijk (-centrum)   Behandelkamer   1,95  
Consultatiebureau   Behandelkamer   2,05  
Consultatiebureau voor ouderen   Behandelkamer   2  
Tandartsenpraktijk (-centrum)   Behandelkamer   2,55  
Gezondheidscentrum   Behandelkamer   2,45  
Ziekenhuis   100 m² bvo   1,9  
Crematorium   (deels) gelijktijdige plechtigheid   30,1  
Begraafplaats   (deels) gelijktijdige plechtigheid   31,6  
Penitentiaire inrichting   10 cellen   3,25  
Religiegebouw   Zitplaats   0,15  
Verpleeg- en verzorgingstehuis   Wooneenheid   0,6  
Onderwijs  
Kinderdagverblijf (crèche) (x: zie bijlage 1)   100 m² bvo   1,4 + x  
Basisonderwijs (x: zie bijlage 1)   Leslokaal   0,75 + x  
Middelbare school   100 leerlingen   4,9  
ROC   100 leerlingen   5,9  
Hogeschool   100 studenten   10,9  
Universiteit   100 studenten   16,7  
Avondonderwijs   10 studenten   6,8  

4.6 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de vorm van het veranderen van de:

 • a. gebiedsbegrenzing 'rest bebouwde kom' naar 'centrum' en / of 'buitengebied';
 • b. functies en / of normen in de tabel in het vorige lid;

waarbij het wijzigingsplan voorzien wordt van een goede ruimtelijke motivering waaruit de noodzaak en gevolgen voor de wijziging worden toegelicht.

Artikel 5 Parkeernormen buitengebied

5.1 Parkeernormen
 • 1. Een omgevingsvergunning voor het bouwen en / of een omgevingsvergunning voor een wijziging van het gebruik kan pas worden verleend als is verzekerd dat op eigen terrein wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor motorvoertuigen. Hierbij gelden de normen als opgenomen in de tabel in artikel 5.5;
 • 2. de onder 1. bedoelde parkeerplaatsen voor motorvoertuigen dienen de maatvoering te hebben conform het bepaalde in artikel 2.4.

Het aanleggen en / of instandhouden van voornoemde parkeergelegenheid geldt als een voorwaardelijke verplichting in de zin van de Wet ruimtelijke ordening.

5.2 Laden en lossen

Indien de bestemming van een bouwwerk of een terrein aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen met bijbehorende voorzieningen, moet, bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen en/of een omgevingsvergunning voor een wijziging van het gebruik, zijn verzekerd dat op eigen terrein wordt voorzien in voldoende ruimte voor het laden en lossen met bijbehorende voorzieningen.

Het aanleggen en / of instandhouden van voornoemde ruimte, met bijhorende voorzieningen, geldt als een voorwaardelijke verplichting in de zin van de Wet ruimtelijke ordening.

5.3 Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5.1 en artikel 5.2 indien:

 • a. het voldoen aan die bepalingen gezien het gebruik en/of het bouwplan van het betreffende plangebied, mede gezien de omgeving, niet noodzakelijk is en/of op overwegende bezwaren stuit, en / of;
 • b. op andere wijze in de nodige parkeerruimte wordt voorzien.

Dit besluit moet worden voorzien van een motivering waaruit blijkt dat de ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd blijft.

5.4 Nadere eis

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aanvullend aan het bepaalde in artikel 5.1 en 5.2 ten behoeve van het verhogen van de parkeernormen en / of het aanleggen van voorzieningen voor het laden en lossen indien dat nodig is gelet op het gebruik en / of het bouwplan waarbij het (functioneren van) de omgeving mede betrokken wordt. Het besluit tot het stellen van de nadere eis moet worden voorzien van een motivering waaruit in ieder blijkt dat de eis noodzakelijk is om de ruimtelijke kwaliteit te borgen.

Een nadere eis kan tevens gesteld worden bij die (bouw)plannen waarvan de functie niet genoemd wordt in de tabel in artikel 5.5.

5.5 Tabel

De norm voor voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor motorvoertuigen op het eigen terrein is voor de volgende functies:

FUNCTIE   Per   Buitengebied  
Wonen  
Koop, vrijstaand   woning   2,4  
Koop, twee-onder-een-kap   woning   2,2  
Koop, tussen/hoek   woning   2  
Koop, etage, duur   woning   2,1  
Koop, etage, midden   woning   1,9  
Koop, etage, goedkoop   woning   1,6  
Huurhuis, vrije sector   woning   2  
Huurhuis, sociale huur   woning   1,6  
Huur, etage, duur   woning   1,9  
Huur, etage, midden/goedkoop   woning   1,4  
Kamerverhuur, zelfstandig (niet-studenten)   kamer   0,7  
Kamerverhuur, studenten, niet-zelfstandig   kamer   0,25  
Aanleunwoning en serviceflat   kamer   1,2  
Werken  
Kantoor (zonder baliefunctie)   100 m² bvo   2,55  
Commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie)   100 m² bvo   3,55  
Bedrijf arbeidsintensief/ bezoekersextensief (industrie, laboratorium, werkplaats)   100 m² bvo   2,35  
Bedrijf arbeidsextensief/ bezoekersextensief (loods, opslag, transportbedrijf)   100 m² bvo   1,05  
Bedrijfsverzamelgebouw   100 m² bvo   1,95  
Winkelen en boodschappen  
Buurtsupermarkt   100 m² bvo   4,1  
Discountsupermarkt   100 m² bvo   7,5  
Fullservice supermarkt (laag en middellaag prijsniveau)   100 m² bvo   6,2  
Fullservice supermarkt (middelhoog en hoog prijsniveau)   100 m² bvo   5,6  
Grote supermarkt   100 m² bvo   8,6  
Groothandel in levensmiddelen   100 m² bvo   7,1  
Binnenstad of hoofdwinkel(stads)centrum 20.000-30.000 inwoners   100 m² bvo   3,6  
Buurt- en dorpscentrum   100 m² bvo   4  
Wijkcentrum (klein)   100 m² bvo   4,9  
Wijkcentrum (gemiddeld)   100 m² bvo   5,5  
Wijkcentrum (groot)   100 m² bvo   6,1  
Stadsdeelcentrum   100 m² bvo   6,8  
Weekmarkt (bij klein wijk-, buurt- en dorpscentrum)   m¹ kraam   0,225  
Kringloopwinkel   100 m² bvo   2,25  
Bruin- en witgoedzaken   100 m² bvo   9,25  
Woonwarenhuis/ woonwinkel   100 m² bvo   1,95  
Woonwarenhuis (zeer groot)   100 m² bvo   5,15  
Meubelboulevard/Woonboulevard   100 m² bvo   2,55  
Winkelboulevard   100 m² bvo   4,45  
Outletcentrum   100 m² bvo   10,4  
Bouwmarkt   100 m² bvo   2,45  
Tuincentrum   100 m² bvo   2,85  
Groencentrum   100 m² bvo   2,85  
Sport, cultuur en ontspanning  
Bibliotheek   100 m² bvo   1,35  
Museum   100 m² bvo   1,1  
Bioscoop   100 m² bvo   13,7  
Filmtheater/filmhuis   100 m² bvo   9,9  
Theater/schouwburg   100 m² bvo   12  
Musicaltheater   100 m² bvo   5,1  
Casino   100 m² bvo   8  
Bowlingcentrum   Bowling-baan   2,8  
Biljart/snookercentrum   tafel   1,75  
Dansstudio   100 m² bvo   7,4  
Fitnessstudio/Sportschool   100 m² bvo   6,5  
Fitnesscentrum   100 m² bvo   7,4  
Welnesscentrum (thermen, kuurcentrum, beautycentrum)   100 m² bvo   10,3  
Sauna, hammam   100 m² bvo   7,3  
Sporthal   100 m² bvo   3,45  
Sportzaal   100 m² bvo   3,55  
Tennishal   100 m² bvo   0,5  
Squashhal   100 m² bvo   3,2  
Zwembad overdekt   100 m² bassin   13,3  
Zwembad openlucht   100 m² bassin   15,8  
Sportveld   Hectare netto terrein   20  
Stadion   Zitplaats   0,12  
Kunstijsbaan (kleiner dan 400 meter)   100 m² bvo   2,05  
Kunstijsbaan (400 meter)   100 m² bvo   2,75  
Jachthaven   Ligplaats   0,6  
Golfoefencentrum   Centrum   56,2  
Golfbaan (18 holes)   18 holes, 60ha   118,3  
Indoorspeeltuin (kinderspeelhal), gemiddeld en kleiner   100 m² bvo   5,1  
Indoorspeeltuin (kinderspeelhal), groot   100 m² bvo   6,1  
Indoorspeeltuin (kinderspeelhal), zeer groot   100 m² bvo   6,4  
Manege (paardenhouderij)   Box   0,4  
Dierenpark   Ha. Netto terrein   8  
Attractie- en pretpark   Ha. Netto terrein   8  
Volkstuin   10 tuinen   1,45  
Horeca en (verblijfs)recreatie  
Camping (kampeerterrein)   Standplaats   1,2  
Bungalowpark (huisjescomplex)   Bungalow   2,1  
1* hotel   10 kamers   4,5  
2* hotel   10 kamers   6,25  
3* hotel   10 kamers   6,8  
4* hotel   10 kamers   9  
5* hotel   10 kamers   12,6  
Café/bar/cafetaria   100 m² bvo   7  
Restaurant   100 m² bvo   13  
Discotheek   100 m² bvo   20,9  
Evenementenhal/beursgebouw/congresgebouw   100 m² bvo   8,5  
Gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen  
Huisartenpraktijk (-centrum)   Behandelkamer   3,25  
Apotheek   Apotheek   3,35  
Fysiotherapiepraktijk (-centrum)   Behandelkamer   1,95  
Consultatiebureau   Behandelkamer   2,15  
Consultatiebureau voor ouderen   Behandelkamer   2,2  
Tandartsenpraktijk (-centrum)   Behandelkamer   2,65  
Gezondheidscentrum   Behandelkamer   2,45  
Ziekenhuis   100 m² bvo   2  
Crematorium   (deels) gelijktijdige plechtigheid   30,1  
Begraafplaats   (deels) gelijktijdige plechtigheid   31,6  
Penitentiaire inrichting   10 cellen   3,65  
Religiegebouw   Zitplaats   0,15  
Verpleeg- en verzorgingstehuis   Wooneenheid   0,6  
Onderwijs  
Kinderdagverblijf (crèche) (x: zie bijlage 1)   100 m² bvo   1,5 + x  
Basisonderwijs (x: zie bijlage 1)   Leslokaal   0,75 + x  
Middelbare school   100 leerlingen   4,9  
ROC   100 leerlingen   5,9  
Hogeschool   100 studenten   10,9  
Universiteit   100 studenten   16,8  
Avondonderwijs   10 studenten   10,5  

5.6 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de vorm van het veranderen van de:

 • a. gebiedsbegrenzing 'buitengebied' naar 'centrum' en / of 'rest bebouwde kom';
 • b. functies en / of normen in de tabel in het vorige lid;

waarbij het wijzigingsplan voorzien wordt van een goede ruimtelijke motivering waaruit de noodzaak en gevolgen voor de wijziging worden toegelicht.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 6 Anti-dubbeltelregeling

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 7 Overige regels

7.1 Maatvoering parkeerplaats

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken danwel nadere eisen stellen ten opzichte van het bepaalde in artikel 2.4 ten behoeve van lagere danwel hogere eisen m.b.t. de maatvoering van een parkeerplaats waarbij mede ingegaan wordt op de (parkeertechnische)achtergronden en gevolgen bij dat besluit.

Dit besluit moet worden voorzien van een motivering waaruit blijkt dat de ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd blijft en / of dat dit besluit noodzakelijk is t.b.v. de ruimtelijke kwaliteit.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 8 Overgangsrecht

8.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan;
 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig afwijken van het eerste lid onder artikel 8.1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%;
 • 3. Het eerste lid onder artikel 8.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
8.2 Overgangsrecht gebruik
 • 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
 • 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid onder artikel 8.2, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
 • 3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid onder artikel 8.2, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
 • 4. Het eerste lid onder artikel 8.2 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 9 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Paraplubestemmingsplan Parkeren'.