direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf
Plan: Bestemmingsplan Winkelcentrum- en Park Presikhaaf
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0202.788-0301

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Bedrijf" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. een garagebedrijf;
  • b. een verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder LPG zoals bedoeld in artikel 5.
3.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen, met inachtneming van de aangegeven maximumbouwhoogte, uitsluitend in de gegeven bestemming passende bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - 4' uitsluitend een luifel mag worden gebouwd.