direct naar inhoud van Artikel 10 Kantoor
Plan: Bestemmingsplan Winkelcentrum- en Park Presikhaaf
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0202.788-0301

Artikel 10 Kantoor

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Kantoor" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. kantoren;
  • b. groenvoorzieningen;
  • c. horeca ten dienste van de in dit lid onder a. genoemde bestemming;
  • d. kinderopvang ten dienste van de in dit lid onder a. genoemde bestemming;
  • e. voorzieningen voor het verkeer en straatmeubilair.
10.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen, met in achtneming van de aangegeven maximumbouwhoogte en, voor zover aangegeven, het bebouwingspercentage, uitsluitend in de gegeven bestemming passende bouwwerken worden gebouwd.