direct naar inhoud van Hoofdstuk 3 Beleid
Plan: Binnenstad
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D111-VG01

Hoofdstuk 3 Beleid

De gemeente Deventer werkt continu aan de kwaliteitsverbetering van de binnenstad. In de afgelopen jaren heeft de binnenstad onder andere aan kwaliteit gewonnen door de afronding van het project Boreelkazerne, met nieuwe winkels en een parkeergarage. Voor de detailhandel en horeca is recent nieuw beleid vastgesteld dat de komende jaren wordt ingevuld. In de binnenstad is constant sprake van dynamiek, plannen en vernieuwing.

Al deze nieuwe ontwikkelingen zijn onderdeel van eerder door de raad vastgesteld beleid. Het zijn ontwikkelingen die onder andere ingebed zijn in een ruimere visie voor de gehele stad, het Structuurplan Deventer 2025.

In het bestemmingsplan voor de binnenstad worden de verschillende beleidsstukken vertaald. Voor wat betreft het rijksbeleid en het provinciale beleid kan hier worden volstaan met een korte passage over het ruimtelijk beleid voor binnensteden. Het gemeentelijk beleid past binnen de kaders van dat rijks- en provinciaal beleid.

In onderstaande paragrafen wordt in het kort inzicht gegeven in het vastgestelde overheidsbeleid dat relevant is voor de ruimtelijke en functionele toekomst van de binnenstad. Het relevante beleid ten aanzien van onder andere archeologie, ecologie en water, is opgenomen in hoofdstuk 4.