direct naar inhoud van 1.5 Leeswijzer
Plan: Binnenstad
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D111-VG01

1.5 Leeswijzer

De integrale herziening van de binnenstad van Deventer wordt in de volgende hoofdstukken gemotiveerd en toegelicht. De toelichting is op de volgende wijze opgezet:

  • een omschrijving van de ruimtelijke en functionele aspecten van de binnenstad (hoofdstuk 2);
  • het relevante beleidskader van rijk, provincie en gemeente (hoofdstuk 3);
  • de omgevingsaspecten, waarin de afstemming met het ruimtelijke beleid plaatsvindt (hoofdstuk 4);
  • de gemeentelijke afwegingen en de daaruit voortvloeiende planuitgangspunten voor de diverse functies, zoals die voortkomen uit de huidige situatie, het beleidskader en de omgevingsaspecten (hoofdstuk 5);
  • de juridische toelichting, als toelichting op de regels en de bestemmingen (hoofdstuk 6);
  • de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan (hoofdstuk 7).