direct naar inhoud van 1.4 Digitalisering
Plan: Binnenstad
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D111-VG01

1.4 Digitalisering

Het bestemmingsplan is opgesteld als een digitaal raadpleegbaar plan. De digitale versie is bedoeld om de burger "online" informatie te verschaffen over het bestemmingsplan. Bovendien is de digitale versie bedoeld voor uitwisseling van gegevens binnen de gemeente en met andere overheidsinstanties.

Het bestemmingsplan is opgezet volgens de landelijke Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008 (SVBP 2008). Deze standaard, die slechts een systematische standaardisering betreft en geen inhoudelijke standaard is, is verplicht in het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening (Bro). De benaming van de bestemmingen en de kleuren op de digitale verbeelding, die in het vervolg plankaart wordt genoemd, zijn via een standaard opgezet. Op deze wijze zijn alle bestemmingsplannen die volgens de SVBP2008 zijn opgesteld, met elkaar te vergelijken.

Het vaststellen van een digitale versie is per 1 januari 2010 verplicht. Als er een analoog plan beschikbaar is, dan is de digitale versie de juridisch bindende versie.