direct naar inhoud van 1.2 Nota van Uitgangspunten
Plan: Binnenstad
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D111-VG01

1.2 Nota van Uitgangspunten

Vanwege de historische waarden die de binnenstad van Deventer kent is het van groot belang om eerst de uitgangspunten voor het gebied vast te stellen.

In januari 2010 is door de raad een aantal keuzes vastgelegd in de Nota van uitgangspunten Bestemmingsplan Binnenstad. Vervolgens is specifiek voor de bescherming van de historische waarden een nieuwe systematiek opgesteld waarin de planologische regeling van het Beschermd stadsgezicht is beschreven. Basis voor deze nieuwe systematiek is de vigerende planologische regeling voor de binnenstad en de voorwaarden die gelden vanuit het aanwijzingsbesluit voor het Beschermd stadsgezicht uit 1988. De uitgangspunten van zowel de Nota van Uitgangspunten als deze plansystematiek zijn vertaald in het voorliggende bestemmingsplan.

Daarnaast gaat het bestemmingsplan één op één samen met het nieuwe horecabeleid Ruimte voor kwaliteit, horecabeleid Deventer 2009 - 2014 en de Structuurvisie Detailhandel Gemeente Deventer 2010.