direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Binnenstad
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D111-VG01

1.1 Aanleiding

De binnenstad is het bruisend hart van Deventer. De ligging aan de IJssel, het monumentale karakter en niet te vergeten een goed voorzien winkelcentrum én een aantrekkelijk woonmilieu maken de binnenstad beeldbepalend voor Deventer. De binnenstad kent een grote diversiteit aan functies, een bijzondere monumentale waarde én een grote dynamiek.

De bestemmingsplannen die nu voor de binnenstad gelden, voldoen niet meer aan de huidige eisen van een goede ruimtelijke ordening. Eén actuele planologische regeling voor de gehele binnenstad is van groot belang. De gemeente Deventer heeft daarom besloten om voor de hele binnenstad één nieuw bestemmingsplan op te stellen. Met het voorliggend bestemmingsplan worden de volgende bestemmingsplannen geactualiseerd:

  • 1. Bergkwartier e.o. en Wijzigingsplan;
  • 2. Boreelkazerneterrein (heel beperkt);
  • 3. IJsselzone Binnenstad (gedeeltelijk);
  • 4. Kernzone Binnenstad;
  • 5. Leeuwenbrug/ Pikeursbaan;
  • 6. Raambuurt (heel beperkt);
  • 7. Singelgebied Binnenstad;
  • 8. Smyrnastraat e.o.

Het bestemmingsplan is grotendeels conserverend van aard. Dat wil zeggen dat de aanwezige functies en de aanwezige bebouwing worden bestemd zoals deze reeds zijn opgenomen in de huidige bestemmingsplannen. Dit houdt echter niet in dat de bestaande ruimtelijke situatie voor het plangebied van dit bestemmingsplan voor de aankomende tien jaren wordt bevroren. Onnodige starheid van het plan moet voorkomen worden. Kleinschalige ontwikkelingen en veranderingen binnen de bestaande functie zijn afhankelijk van de situatie mogelijk. Tevens worden in dit bestemmingsplan ontwikkelingen meegenomen die in het verleden met een vrijstellingsprocedure of wijziging zijn gerealiseerd. Zo is voor het project Houtmarkt / Pikeursbaan reeds een eigen procedure doorlopen. De nieuwe regeling is overgenomen in dit bestemmingsplan.

Naast de ontwikkelingen die wél zijn meegenomen in het onderhavige bestemmingsplan, zijn er in de binnenstad ook enkele ontwikkelingen gaande die niet zijn meegenomen. Zo zijn er diverse projecten in het kader van de Visie Binnenstad-Zuid en de Verkenning Stationsomgeving die niet meegenomen worden in dit bestemmingsplan. Het gaat hierbij om de verplaatsing van de bibliotheek, Filmhuis De Keizer en Theater Bouwkunde. Ook het Project Muggeplein en Project Rijkmanstraat zijn niet in dit bestemmingsplan opgenomen. De plannen voor deze locaties zijn nog niet voldoende uitgewerkt om mee te kunnen nemen in dit bestemmingsplan; uitgangspunt is daarom de vigerende regeling. Voor de verschillende locaties zal eventueel een aparte bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.