direct naar inhoud van Artikel 13 Water
Plan: Rivierenwijk en Snippeling
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D110-OH01

Artikel 13 Water

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterhuishouding, waterafvoer en waterberging;
 • b. oeverstroken;
 • c. nutsvoorzieningen, zoals rioolgemalen;

met de daarbij behorende

 • d. bruggen;
 • e. dammen;
 • f. duikers;
 • g. kades;
 • h. taluds;
 • i. beschoeiingen e.d.
13.2 Bouwregels
13.2.1 Algemeen

Op de tot 'Water' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde die ten dienste staan van deze bestemming.

13.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van bruggen mag niet meer dan 4 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van nutsvoorzieningen mag niet meer dan 3 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2┬ám bedragen.