direct naar inhoud van Hoofdstuk 5 Inspraak en overleg
Plan: Buitengebied Borne, herziening Erven Borne Hertme 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpBGhz010-vg01

Hoofdstuk 5 Inspraak en overleg

De herziening wordt, gelet op de geringe wijziging, niet in de inspraak gebracht. De uitgangspunten van het plangebied zoals al bedoeld bij de vaststelling van het bestemmingsplan "Buitengebied Borne, herziening Erven Borne Hertme" worden in het onderhavige plan bevestigd.

Op basis van de vooroverleglijst ruimtelijke plannen d.d. 15 maart 2011 van de provincie Overijssel behoeft geen vooroverleg met de provincie Overijssel te worden gevoerd. Het betref namelijk een een aanpassing van een bestaande watervoorziening welke kleinschalig van aard is. Op grond van paragraaf B6 van genoemde lijst zijn dergelijke plannen aangewezen als plannen waarvoor geen vooroverleg is vereist. Omdat met deze herziening geen rijksbelangen zijn gemoeid, behoeft eveneens geen vooroverleg te worden gevoerd met de rijksdiensten.