direct naar inhoud van 5.1 Algemene planbeschrijving
Plan: Emmen, Emmerschans
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010007-0602

5.1 Algemene planbeschrijving

Het voorliggende bestemmingsplan is conserverend van aard. De bestaande bebouwing, groen- en waterstructuren en wegen vormen het uitgangspunten. In het plan wordt enige flexibiliteit gecreƫerd om waar nodig, kwaliteitsverbeteringen door te voeren. Zo wordt bijvoorbeeld aan de woonbestemmingen (op beperkte schaal) nieuwe bouwmogelijkheden toegekend om eventueel kwaliteitsverbeteringen door te voeren.

Nieuw welstandsbeleid

De gemeente Emmen heeft in het kader van haar geactualiseerde welstandsnota besloten dat zij geen gebiedsgerichte welstandscriteria in deze nota gaat vastleggen, maar dat in de toelichting van het bestemmingsplan moet worden ingegaan op welstandsaspecten.