direct naar inhoud van 3.2 Demografiche gegevens
Plan: Emmen, Emmerschans
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010007-0602

3.2 Demografiche gegevens

3.2.1 Bevolkingsgegevens

De bevolking van de kern Emmen is tussen 2003 en 2009 met 975 inwoners gegroeid. Deze groei is gerealiseerd in de uitbreidingswijken Parc Sandur en Delftlanden en in de bestaande wijken Barger-Oosterveld, Emmen-Centrum en Emmermeer. In de andere wijken van Emmen is de bevolking stabiel gebleven of gedaald. De onderstaande grafiek geeft de bevolkingsontwikkeling voor Emmerschans weer.

Figuur 3-2 Bevolkingsontwikkeling Emmerschans 2000-2009 (peildatum 1 januari)

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010007-0602_0005.jpg"

Bron: gemeente Emmen, GBA

Tussen 2000 en 2009 is het aantal inwoners van de wijk Emmerschans afgenomen. In 2006 en 2007 was er sprake van een sterke daling van het aantal inwoners veroorzaakt door herstructurering van de woningvoorraad (sloop woningen).

Leeftijdsopbouw Emmerschans 2000-2009

In de grafiek hieronder is de ontwikkeling van de bevolking naar leeftijd te zien. Wat opvalt is dat het aantal bewoners tussen 0-15 jaar, 25-40 jaar en 40-55 jaar daalt. Het aantal bewoners tussen 15-25 en 55-75 jaar neemt na een daling in de jaren 2004-2007 weer iets toe.

Figuur 3-3 Ontwikkeling bevolking naar leeftijdsklasse 2000-2009 (op 1-1)

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010007-0602_0006.png"Bron: gemeente Emmen, GBA

Wordt gekeken naar het aandeel van de onderscheiden leeftijdsgroepen in de wijkbevolking dan valt op dat het aandeel van de groepen vanaf 55 jaar is toegenomen. Ook het aandeel van de groep 15-25 jarigen is groter geworden in de periode 2000-2009. De wijk vergrijst.

Figuur 3-4 Leeftijdsopbouw naar leeftijdsklasse 2000, 2004 en 2009 (op 1-1)

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010007-0602_0007.png"

Bron: gemeente Emmen, GBA

3.2.2 Woningvoorraad en bouwprogramma

Tussen 2007 en 2009 zijn in Emmerschans een groot aantal corporatiewoningen gesloopt in het kader van herstructurering. Op 1 januari 2009 stonden er 390 woningen in de wijk. Van de woningvoorraad was op 1 januari 2009 62% eigen woningbezit, 32 % in bezit van corporaties en de overige 6% bestaat uit particuliere huurwoningen. In de wijk staan vrijwel alleen grondgebonden woningen (56% op 1-1-2008). Er is mix van rijwoningen, twee-onder-een kappers en vrijstaande woningen.

Figuur 3-5 Woningvoorraad naar type op 1-1-2008

afbeelding "i_NL.IMRO.0114.2010007-0602_0008.jpg"

Bron: gemeente Emmen, afdeling FRO

Woningbouwprogramma

In de wijk (Bolwerk en omgeving) zijn woningen gesloopt, die worden vervangen door nieuwbouw in een mix van huur en koop. De huurwoningen zijn gebouwd en opgeleverd. De koop loopt moeizaam. Er wordt binnen het bestaande stedenbouwkundige stramien gekeken naar de mogelijkheden voor andere woningontwerpen. Het aantal te bouwen woningen blijft binnen de vastgestelde kaders.