direct naar inhoud van 5.2 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Noorderplassen Oost en West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0034.BP2X08-vg01

5.2 Economische uitvoerbaarheid

Wettelijk kader grondexploitatie

Door middel van de grondexploitatieregeling in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) beschikken gemeenten over mogelijkheden voor het verhalen van kosten. Hierbij valt te denken aan kosten voor het bouw- en woonrijp maken, planschade en kosten voor het opstellen van een bestemmingsplan. Indien sprake is van bepaalde bouwplannen, dient de gemeente in beginsel een exploitatieplan vast te stellen. Hier kan van worden afgezien als voornoemde kosten 'anderszins verzekerd' zijn en het stellen van eisen met betrekking tot kwaliteit en fasering niet noodzakelijk wordt geacht.

Conclusies voor dit bestemmingsplan

Binnen het plangebied worden verschillende ontwikkelingen mogelijk gemaakt en worden kosten gemaakt met betrekking tot het bouwrijpmaken en het realiseren van infrastructuur. Het opstellen en het in procedure brengen van het bestemmingsplan is opgenomen in de grondexploitatie van 'Noorderplassen'. De gronden waarop bouwplannen mogelijk worden gemaakt, zijn in eigendom van de gemeente. Het kostenverhaal is via de privaatrechterlijke weg van uitgifte van de grond verzekerd. Daarnaast is het bepalen van een tijdvak of fasering niet nodig en is het stellen van eisen, regels of een uitwerking van regels niet noodzakelijk. Er is geen aanleiding voor het vaststellen van een exploitatieplan.