direct naar inhoud van Bijlage 3 Bodem- en luchtkwaliteit
Plan: Bestemmingsplan Korrewegwijk-De Hoogte 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01

Bijlage 3 Bodem- en luchtkwaliteit

Bodem

Globiscode   Locatie naam   Beoordeling verontreiniging   Sanering
Uitgevoerd  
Zorg na sanering  
GR001400038   Eyssoniusplein 3 - 7   Ernstig,spoed, sanering voor 2015   nee   Nvt  
GR001400235   Antillenstraat 3   Ernstig, spoed, sanering voor 2015   nee   nvt  
GR001400144   Oosterhamrikkade 84   Ernstig, geen spoed   Ja   Grondwater
onttrekking  
GO001400389   Oosterhamrikkade 110 - 118   Ernstig, geen spoed   Nee   nvt  
GO001400392   Nieuwe Ebbingestraat 163   Ernstig, geen spoed   deelsanering uitgevoerd   verbod gewasteelt  
GO001400801   Singelweg 28 - 30a   Ernstig, geen spoed   Nee   nvt  
GO001401025   Eyssoniusstraat 3/1 - 3/6   Ernstig, geen spoed   Nee   nvt  
GO001401027   Oosterhamrikkade 8   Ernstig, geen spoed   Nee   nvt  
GO001401028   Oosterhamrikkade 2z   Ernstig, geen spoed   Nee   nvt  
GO001402379   Antonius Deusinglaan, achter nr. 2 - 6   Ernstig, geen spoed   nee   nvt  
GR001400063   Oosterhamrikkade 4b   Ernstig, geen spoed   nee   nvt  
GR001400064   Bedumerweg, vml nr. 128 - 1   Ernstig, geen spoed   nee   nvt  
GR001400161   Oosterhamrikkade 4, 6 en 6/1 t/m 6/6   Ernstig, geen spoed   nee   nvt  
GR001400236   Antillenstraat 5   Ernstig, geen spoed   nee   nvt  
GR001400237   Oosterhamrikkade 2y   Ernstig, geen spoed   nee   nvt  
GR001400346   C.H. Petersstraat 1 - 55 / Oosterhamrikkade 2-8b   Ernstig, geen spoed   nee   nvt  
GR001400238   Oosterhamrikkade 6b   Ernstig, geen spoed   nee   nvt  
GO001401165   Van der Hoopstraat 11   Ernstig, geen spoed   Deelsanering uitgevoerd   nvt  
GR001400259   Van der Hoopstraat 13-15   Ernstig, geen spoed   Deelsanering Uitgevoerd   nvt  
GO001401195   Van der Hoopstraat 11   Zorgplicht, nieuw geval   Ja   Nvt  

Luchtkwaliteit

 
Luchtkwaliteitsnormen
 

Huidige situatie 2007
en prognose voor 2017
 
Stof   Norm    
Stikstofdioxide: NO2   Grenswaarde jaargemiddelde concentratie = 40 mg/m3   Geen overschrijdingen: zie tabel 2.
 
Fijn stof: PM10   Grenswaarde jaargemiddelde concentratie = 40 mg/m3   Geen overschrijdingen: zie tabel 3.  
Fijn stof: PM10   Grenswaarde daggemiddelde concentratie =
maximaal 35x per jaar
> 50 mg/m3  
Geen overschrijdingen: zie tabel 4.  
Benzeen   Grenswaarde jaargemiddelde concentratie = 10 mg/m3

Idem met ingang van 1-1-2010
= 5 mg/m3  
Geen normoverschrijdingen.
Toelichting:
De concentraties in Groningen zitten ver onder de norm. De jaargemiddeldeconcentraties voor de berekende wegen uit het bestemmingsplan liggen in 2007 tussen de 0,9 en de 1,0 mg/m3 en in 2017 tussen de 0,7 en de 0,9 mg/m3.  
Koolmonoxide: CO   Grenswaarde 8-uurgemiddelde concentraties = 10.000 mg/m3   Geen normoverschrijdingen
Toelichting:
De concentraties in Groningen zitten ver onder de norm. De jaargemiddeldeconcentraties voor de berekende wegen uit het bestemmingsplan liggen in 2007 tussen de 700 en 780 mg/m3 en in 2017 tussen de 570 en 680 mg/m3.  
Benzo(a)pyreen:
B(a)P  
Richtwaarde voor de jaargemiddelde concentratie
per 1-1-2013
= 1 nanogram per m3  
Geen normoverschrijdingen
Toelichting:
De concentraties in Groningen zitten ver onder de norm. De jaargemiddeldeconcentraties voor de berekende wegen voor het bestemmingsplan Driebond zijn in 2007 en in 2017 gelijk, namelijk (0,3 ng/m3).  
Zwaveldioxide:
SO2  
O.a. grenswaarde
jaargemiddelde concentratie
= 20 mg/m3  
Geen normoverschrijdingen.
Toelichting:
De concentraties in Groningen zitten ver onder de norm. De jaargemiddeldeconcentraties voor de berekende wegen voor het bestemmingsplan liggen hier tussen de 2,6 en de 2,7 mg/m3 in 2007 en tussen de 1,2 en de 1,3 mg/m3 in 2017.  
Lood: Pb   Grenswaarde jaargemiddelde concentratie = 0,5 mg/m3   Geen normoverschrijdingen.
Toelichting:
In Nederland komen geen normoverschrijdingen meer voor. Voor Pb wordt verwezen naar provinciale rapportages.  

Straatnaam  

Jaargemiddelde concentratie NO2 2007
(in mg/m3)  

Prognose jaargemiddelde concentratie NO2 2017
(in mg/m3)  
Nieuwe Ebbingestraat   25   14  
Rodeweg   26   15  
Sumatralaan   27   16  
Bedumerweg   27   16  
Korreweg   25   16  
Oosterhamrikkade Noordzijde busbaan   35   19  

Conclusie: geen normoverschrijdingen
 

Straatnaam  

1Concentratie in 2007
(in mg/m3)  

1Prognose voor 2017
(in mg/m3)  
Nieuwe Ebbingestraat   20   16  
Rodeweg   20   16  
Sumatralaan   21   16  
Bedumerweg   20   16  
Korreweg   20   15  
Oosterhamrikkade Noordzijde busbaan   19   15  

Conclusie: geen normoverschrijdingen
 

Straatnaam  

Aantal overschrijdingsdagen
2007  

2prognose Aantal overschrijdingsdagen 2017  
Nieuwe Ebbingestraat   12   4  
Rodeweg   12   4  
Sumatralaan   14   4  
Bedumerweg   13   3  
Korreweg   12   3  
Oosterhamrikkade Noordzijde busbaan   9   3  

Conclusie: geen normoverschrijdingen