direct naar inhoud van 5.2 Groen en openbare ruimte in het beschermd stadsgezicht
Plan: Bestemmingsplan Korrewegwijk-De Hoogte 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01

5.2 Groen en openbare ruimte in het beschermd stadsgezicht

De hierna vermelde kenmerkende openbare ruimtes vallen onder het beschermd stadsgezicht. Zij worden beschermd door middel van een aanlegvergunningstelsel, dat wil zeggen een instrument, waarmee vooraf een formele toets mogelijk is op herinrichtingsplannen, en door gebruiks- voorschriften. De locaties waren ook op de plankaart van de 'Partiƫle herziening bestemmingsplan Korrewegwijk/ de Hoogte (beschermd stadsgezicht)' aangegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01_0017.jpg"

De kenmerkende groene ruimtes in het beschermd stadsgezicht zijn:

1. de groene middenbermen van de Kapteynlaan, Sumatralaan en Javalaan

De groene middenbermen zijn onderdeel van de vork conform het Gewijzigd Plan van Uitleg uit 1918 van Mulock Houwer. Er is sprake van een fraaie laanbeplanting in de groene middenberm met Japanse kers (Kapteynlaan), aan de oostzijde mooi aansluitend bij de groene voorerven van de teruggerooide middenwanden.

2. de groenaanleg en vijverpartij van het Floresplein

Groen en vijver van het Floresplein zijn eind jaren dertig conform het uitbreidingsplan van Berlage/Schut aangelegd. Van belang is de grote ovaalvormige vijverpartij, waarbij de vijverpartij als belangrijke schakel fungeert tussen het vooroorlogse beschermde stadsgezicht en het naoorlogse deel van de wijk met de beeldbepalende Sionskerktoren als wijkmarkering. Ook van belang zijn de oplopende walkanten met gazons en lage walbeplanting conform het Uitbreidingsplan van Berlage/Schut waarbij de vijverpartij, naast een noodzakelijke functie als waterberging voor de riolering, uit esthetisch oogpunt ook dient ter verlevendiging van het stadsbeeld.

afbeelding "i_NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01_0018.jpg"

het Floresplein met de toren van de voormalige Sionskerk

3. het Deliplein

Het Deliplein is een trapeziumvormige open (binnen)ruimte als onderdeel van het omliggende woningblok (1918; Rijksmonument), die te bereiken is via drie poortdoorgangen in de wanden. Het betreft een open ruimte met gazon en beplanting. Het verdient aanbeveling de huidige inrichting en parkeervorm zodanig aan te passen dat die meer recht doet aan het monumentale karakter van het complex.

afbeelding "i_NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01_0019.jpg"

zuidelijke entree Deliplein

4. het Sabangplein

Het Sabangplein kent twee groenstroken (feitelijk een verbreed straatprofiel als hoofdentree naar het achterliggende Deliplein).

afbeelding "i_NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01_0020.jpg"

Sabangplein

5. de Floresstraat/Menadostraat/Soendastraat

Samen met de Celebesstraat/Ceramstraat aan het begin van de Floresstraat is dit het laatste vooroorlogse woningbouwproject ten oosten van de Floresstraat; de overige stroken zijn naoorlogs. Conform het uitbreidingsplan Berlage/Schut bevinden zich hier korte, pleinvormige verbredingen in de straten, bestaande uit gazons met sierbomen en voortuinen omzoomd door ligusterhagen.

6. hofje achter de Ceramstraat

Het hofje achter de Ceramstraat is in 1935-1936 aangelegd en uitgevoerd door de gemeente.
Het hofje is wat verstopt gesitueerd achter hoge portieketagebouw op een wigvormig binnenterrein en heeft de karakteristiek van een binnenstadshofje. De toegang is via een steeg en een bakstenen pergolaconstructie met houten latwerk. Het binnenterrein heeft de vorm van een geknikte, langwerpige U en bestaat uit een gazon met lage beplanting, oorspronkelijk afgescheiden door gasbuizen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01_0021.jpg"

entree Ceramhof

7. het Rhijnvis Feithplein en het Billitonplein

Het Rhijnvis Feithplein en het Billitonplein zijn twee aaneengeschakelde, ongelijkvormige pleinen uit het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw in het wigvormige deelgebied, het 'Eiland', dat binnen de vork Javalaan/Sumatralaan is ontstaan conform het Gewijzigd Plan van Uitleg van Mulock Houwer van 1918. Het U-vormige Billitonplein met de krans van portieketagewoningen heeft een groen half open karakter in tegenstelling tot het tegenovergelegen, naar binnen toe versmallende Rhijnvis Feithplein, dat door de omringende bebouwing een meer besloten karakter heeft, passend bij de opzet van een tuindorp.

8. het groene plein in de Oppenheimstraat

Het groene plein in de Oppenheimstraat betreft een langgerekt, rechthoekig grasveld omzoomd door ligusterhagen. Er is sprake van een pleinvormige verbreding van het straatprofiel door terugplaatsing van het kortere, oostelijke bouwblok.

afbeelding "i_NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01_0022.jpg"

Oppenheimstraat

9. hofje achter de Tellegenstraat

Het hofje achter de Tellegenstraat is in 1933 door de gemeente aangelegd op een groot binnenterrein van het bouwblok Tellegenstraat, Oppenheimstraat, Heymanslaan en Oosterhamrikkade. Het hofje heeft een verscholen ligging en een toegang via een smalle, onopvallende steeg in de Tellegenstraat. De entree bestaat uit een gemetselde plantenbak, een sierlamp en een pergola. De ovaalvormige besloten binnenruimte heeft een eenvoudige inrichting in de vorm van een gazon omzoomd door gasbuizen en klinkerbestrating.

10. de pleinvormige verbreding in de Diephuisstraat

Achter het uiteindelijk gerealiseerde Noorderbad is de Diephuisstraat pleinvormig verbreed en omzoomd door ligusterhagen; de twee korte zijden van dit plein zijn beplant met strak in het gelid staande Italiaanse populieren.

afbeelding "i_NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01_0023.jpg"

Diephuisstraat

11. het water en het groen van en rondom de Hamburgervijver

Een royaal, in hoofdvorm vierkant, 'plantsoen' met grote centrale vijverpartij met flauw gebogen oostelijke rand, zich openend vanaf de Korreweg. Groene walkanten met riet en gazons.

12. de groenaanleg en boombeplanting van het Bernoulliplein

Een grote, in hoofdvorm vierkante open ruimte met iets verdiept liggend gazon en boom-/struikbeplanting op de hoeken en omzoomd door monumentale woningblokken en gesitueerd voor het scholencomplex van de voormalige mts/ambachtsschool (alles Rijksmonument). De aanleg van het plein is een van de laatste wapenfeiten van Mulock Houwer en is klassiek en symmetrisch van opzet om toentertijd het ultramoderne scholencomplex deels aan het oog te onttrekken. De twee teruggeplaatste bouwblokken van het complex aan de Korreweg ter weerszijden van het plein zijn voorzien van smalle groenperken met beplanting en siervazen uit de bouwtijd.

Om de oorspronkelijke aanleg van het groen en de boombeplanting in zijn oude luister te herstellen, is een plan gemaakt dat in fasen zal worden uitgevoerd. Het plan brengt de oude symmetrie terug, die in de loop der jaren is aangetast.

afbeelding "i_NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01_0024.jpg"

13. de groenaanleg van de open ruimte aan de Oosterhamrikkade voor het Noorderbad

Een rechthoekig, verdiept liggend gazon met boombeplanting in de vorm van groene haagbeuken. Nadrukkelijk aangelegd in relatie tot de plek van het aangrenzende Noorderbad waar Berlage een saillant ontworpen openbaar (kerk)gebouw had gepland als entree van de wijk vanuit de aangrenzende Oosterparkwijk via de Zaagmuldersbrug.

afbeelding "i_NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01_0025.jpg"

groenaanleg voor het Noorderbad

14. de verbreding van de Johannes Mulderstraat

Aangelegd circa 1928 door middel van een rooilijnverspringing van het noordoostelijke blok woningen ter verlevendiging van het rechthoekige stratenpatroon in dit deel van de Professorenbuurt. Bovendien moest de Johannes Mulderstraat aansluiten op de al bestaande Petrus Hendrikzstraat ten oosten hiervan. Vierkante pleinvormige verbreding met heesterbeplanting als goudenregen, omzoomd door ligusterhagen. Ook de woningen aan weerszijden van de straat hebben groene voortuinen, omzoomd door ligusterhagen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0014.BP467Korrewegwijk-oh01_0026.jpg"

J. Mulderstraat