Bestemmingsplan Tijdelijk beheer kazerneterreinen Ede

 

Bijlagen bij toelichting

1.       Nota Zienswijzen

2.       Overzicht van wijzigingen

3.       Hogere Waarden besluit (wet geluidhinder)

4.       Parkeernormen Gemeente Ede: kazerneterrein tijdelijk beheer

 

Bijbehorende onderzoeken

1.       Akoestisch onderzoek (gemeente Ede, kenmerk E10.004 dd. augustus 2010)

2.       Natuurtoets Ede-Oost (Natuurbalans)

3.       Quickscan zandhagedis (Alterra)

4.       Natuurtoets Kazerneterreinen (Natuurbalans)

5.       Passende beoordeling Ede-Oost (Arcadis)