direct naar inhoud van Artikel 8 Bedrijf - Nutsvoorziening
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgalgmontferl-va01

Artikel 8 Bedrijf - Nutsvoorziening

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. nutsvoorzieningen, welke nader zijn omschreven in de onderstaande tabel:

Straat   Nr.   Plaats   Nadere bestemming   Bestaande oppervlakte aan gebouwen (m2)   Maximale toegestane oppervlakte aan gebouwen (m2)  
Boskant   2   Kilder   Gasontvangststation   21   21  
Oude Eltenseweg   2   Zeddam   Winning Zuivering en distributie van drinkwater   200   220  
Oude Eltenseweg   4   Zeddam   Winning Zuivering en distributie van drinkwater   278   306  
Oldegoorweg   4   Didam   Drinkwatervoorziening met pompgemaal met de bestaande ondergrondse voorzieningen   50   58   
Oude Sluisweg       Wijnbergen   Opslagterrein van materialen i.v.m. waterhuishouding van de Oude IJssel (nabij de zwaaikom)   0   0  
Oude Tramweg   30-32   Lengel   Telefooncentrale   142   163  
Vincwijcweg   6   Didam   Gemeentelijk gronddepot en opslagterrein   405   466  
Terborgseweg   30   Azewijn   Gasontvangststation   85   85  

met de daarbij behorende voorzieningen, waaronder begrepen:

  • b. tuinen en erven
  • c. groenvoorzieningen;
  • d. ontsluitingen/inritten;
  • e. parkeervoorzieningen.

Een bedrijfswoning is niet toegestaan.

8.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bebouwing gelden de volgende regels:

  • a. de oppervlakte van de gebouwen mag niet meer bedragen dan de maximale toegestane oppervlakte zoals is weergegeven in de tabel van lid 8.1;
  • b. de maatvoering van de bebouwing mag niet meer bedragen dan in de onderstaande tabel is aangegeven:

Functie van een bouwwerk
 
Goothoogte in m
 
Bouwhoogte in m   Inhoud in m³   Oppervlakte in m²  
Bedrijfsgebouw   -   3   -   -  
Erf- en terreinafscheidingen   -

 
2,5   -   -  
Licht- en vlaggenmasten   -
 
8   -   -  
Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   -


 
2   -   -  

Indien de bestaande bebouwing voor wat betreft de maatvoering groter is dan het bepaalde in sub b, dan geldt de bestaande maatvoering als maximaal toegestaan.