direct naar inhoud van Artikel 6 Bedrijf
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgalgmontferl-va01

Artikel 6 Bedrijf

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven genoemd in categorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten, opgenomen in bijlage 2 'Staat van bedrijfsactiviteiten' van deze regels, met dien verstande dat bedrijven ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf – bestaand bedrijf', tevens bestemd zijn voor de functie die onder 'nadere bestemming' in de onderstaande tabel is opgenomen;

Adres   Nr.   Plaats   Nadere bestemming   Bestaande oppervlakte aan gebouwen (m²)*)   Maximale oppervlakte aan gebouwen (m²)*)   Opmerking
 
Arnhemseweg   23   Beek   Loonwerkbedrijf   897   1.031    
Bosslagstraat   6   Didam     555   638    
Botteramstraatje   3   Wijnbergen   Vervaardigen van timmerwerk   1.990   2.288   De hoogte van buitenopslag ter plaatse van de aanduiding 'opslag', gemeten van het hoogste punt tot peil, mag niet meer dan 5 m bedragen.  
Braamweg   3   Braamt     665   765    
De Hogenend   88   Didam   Hoveniersbedrijf   565   650    
De Hogenend   88a   Didam     855   983    
Didamseweg   50   Loerbeek   Meubelstoffeerderij, opslag   800   980    
Dijksestraat   42-44   Didam   Aannemersbedrijf   296   340    
Dijksestraat   53a   Didam   Autoschade en spuiterij   400   460    
Doesburgseweg   13   Didam     1.165   1.339    
Doesburgseweg   15   Didam     630   725    
Doetinchemseweg   14-16   Kilder   Eierhandel en pluimveeuitsnijderij en winkel   610   702    
Doetinchemseweg   21   Loer- beek     280   322    
Fuukweg   1   Didam   Loonwerkbedrijf/ opslag   840   924    
Gendringseweg   2   Azewijn   Staalconstructie-, Loodgietersbedrijf en verkooppunt van motorbrandstoffen   905   1.040    
Gendringseweg   4a   Azewijn   Dienstverlening t.b.v. de landbouw   485   704    
Gendringseweg   8   Azewijn     510   561    
Gravenpark   1   Didam     1.123   1.291    
Greffelkampseweg   13   Didam   Aannemersbedrijf   656   755    
Greffelkampseweg   23   Didam   Sloopbedrijf met autorijschool   1.075   1.236    
Greffelkampseweg   40   Didam     430   494    
Groot Lobberikweg   4   Loerbeek   Aannemers- en sloopbedrijf   2.000   2.200    
Groot Lobberikweg   6   Loerbeek     1.172   1.348    
Haaghweg   5   Didam   Kwekerij, opslagbedrijf, opleidingscentrum tbv praktijkonderwijs, poelier en eierhandel   1.725   1.984   De oppervlakte van het opleidingscentrum mag niet meer bedragen dan 750 m2.  
Haaghweg   6   Didam   Timmerbedrijf   345   397    
Heeghstraat   78-80   Didam   Opslag, Loon- en grondverzetbedrijf   2.445   2.812    
Kerckhoveweg   16   Didam   Transport en verkoop van bestratingsmateriaal   330   380    
Kerckhoveweg   91   Didam     680   782    
Kerkhuisstraat   1   Didam     894   1.028    
Kerkhuisstraat   20   Beek   Agrarische dienstverlening/ hulpbedrijf   590   679    
Kerkhuisstraat   24-24a   Beek   Loonbedrijf   1.899   2.184    
Kerkwijkweg   4   Didam     2.960   3.404    
Koningsweg   2b   Beek     1.275   1.466    
Koningsweg   11   Didam     2.794   3.213    
Langeboomsestraat   11   Braamt     322   370    
Langeboomsestraat   28   Braamt   Groothandel in zaai- en pootgoed en gewasbeschermingsproducten   1.070   1.284    
Langestraat   35   Braamt   Kantoor, opslag en showroom van kunstofkozijnenbedrijf   295   339    
Molenweg   2a-2b   Kilder   Meubelmakerij, paardensport, fabriek Keuben, management   897   1.031    
Molenweg   8- 10- 12   Kilder   Mengvoederfabriek, groot- en detailhandel in granen, veevoeders, meststoffen, zaai- en pootgoed en verdere agrarische bedrijfsbenodigdheden   760   880    
Ompertsestraat   11   Azewijn   Verhuur van medische hulpmiddelen, rolstoelen en invalidenwagens, opslag, mengen, samenstellen en verkoop van natuurproducten. Facilitair onderhoud van gebouwen van diverse instellingen, kweekvisvijvers en dagopvang van gehandicapten)   1.280   1.472    
Oude Doetinchemseweg   1   Kilder   Aannemersbedrijf   900   1.035    
Oude Doetinchemseweg     Zeddam   Hoveniersbedrijf met daaraan verbonden verkoop van volumineuze goederen als bomen, struiken, plantgoed, tuinhout en (natuur)steen   891   1.025   Tegenover nummer 97

Opslag is uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan, waarbij de hoogte niet meer mag bedragen dan 3 m.  
Pakopseweg   3   Didam   Hoveniers-, Groenvoorzieningsbedrijf met composteerinrichting middels geforceerde beluchting   2.411   2.737   Opslag is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'opslag'. De hoogte van (composteer) opslag mag niet meer bedragen dan 2 m gemeten vanaf peil  
Rijksweg A18   1   Didam   Benzineservicestation   560   644    
Rijksweg A18   2   Didam   Benzineservicestation   400   460    
Rodenbroekweg   2   Wijnbergen   Rietdekkersbedrijf   3.094   3.403    
Sint Jansgildestraat   12   Beek   Landmechanisatiebedrijf   1.465   1.685    
Sint Jansgildestraat   16   Beek   Fijnmechanicabedrijf   2.100   2.800    
Sint Jansgildestraat   30a   Beek   Werkplaats en magazijn t.b.v. electrabedrijf   210   308    
Sint Jansgildestraat   35   Beek     2.000   2.645    
Sint Jansgildestraat   45a   Beek   Drukkerij/-installatiebedrijf   740   1.100      
Tatelaarweg   7   Didam     1.443   1.659    
Tatelaarweg   19   Didam     2.800   3.220    
Tatelaarweg   20   Didam   Hoveniersbedrijf   1.250   1.550   Opslag van materialen is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'opslag'  
Tatelaarweg   21-
21a  
Didam   Benzineservicestation   1.785   2.052    
Terborgseweg   5a   Zeddam     157   324    
Terborgseweg   10   Zeddam   Aannemers-, houtbewerkingsbedrijf en opslag van hout   1.165   1.340    
Terborgseweg   28-
30-
30a-34  
Azewijn   Steenfabriek met de daarbij behorende activiteiten   33.500   38.525   Van maximaal 25% van de oppervlakte van de bij de steenfabriek behorende gebouwen mag de maximale goot- en bouwhoogte resp. 15 en 20 meter bedragen.  
Tolweg   4   Didam     680   782    
Truisweg   6-8   Didam   Grondverzetbedrijf   2.590   2.980    
Wehlseweg   10   Kilder   Loonbedrijf   1.595   1.595   Niet meer dan 750 m² mag gebruikt worden ten behoeve van het loonbedrijf  
Werfhout   1   Didam   Dierenpension   345   397    
Wijnbergseweg   5   Braamt   Parketfabriek   2.880   3.335    
Zeddamseweg   4   Lengel   Verkoop en verhuur van aanhangwagens en caravans   551   633    
 • 1. *) De bestaande en maximaal toegestane oppervlakte is inclusief de bijgebouwen bij de bedrijfswoning, doch exclusief de bedrijfswoning

 • b. duurzame energieopwekking door middel van zonnepanelen op het dakvlak van gebouwen;
 • c. een GSM/UMTS-mast, ter plaatse van de aanduiding 'zend/-ontvangstinstallatie';
 • d. aan huis gebonden beroep;
 • e. nutsvoorzieningen,

met de daarbij behorende voorzieningen, waaronder begrepen:

 • f. tuinen, erven en groenvoorzieningen;
 • g. ontsluitingen/inritten;
 • h. parkeervoorzieningen.

6.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bebouwing gelden de volgende regels:

 • a. indien een bouwvlak is aangegeven dienen gebouwen binnen het bouwvlak gebouwd te worden;
 • b. indien geen bouwvlak is aangegeven wordt het bestemmingsvlak gelijkgesteld met het bouwvlak;
 • c. ten hoogste één bedrijfswoning is toegestaan, met dien verstande dat:
  • 1. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' geen bedrijfswoning is toegestaan;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bedrijfswoningen', het daar aangegeven maximum aantal bedrijfswoningen is toegestaan;
 • d. de oppervlakte van bedrijfsgebouwen, inclusief bijgebouwen, mag niet meer bedragen dan de maximale toegestane oppervlakte zoals is weergegeven in de tabel van lid 6.1;
 • e. de maatvoering van de bebouwing mag niet meer bedragen dan in de onderstaande tabel is aangegeven:

Functie van een bouwwerk
 
Goothoogte in m
 
Bouwhoogte in m   Inhoud in m³   Oppervlakte in m²  
Bedrijfsgebouw   6   10   -   -  
Bedrijfswoning
 
4,5, dan wel de goothoogte van het bedrijfsgebouw bij een inpandige bedrijfswoning   9, dan wel de bouwhoogte van het bedrijfsgebouw bij een inpandige bedrijfswoning   800
 
-  
Bijgebouwen bij bedrijfswoning 
3, dan wel de goothoogte van het hoofdgebouw voor zover sprake van een inpandig bijgebouw   6, dan wel de bouwhoogte van het hoofdgebouw voor zover sprake van een inpandig bijgebouw   -   100  
Erf- en terreinafscheidingen   -

 
2,5   -   -  
Licht- en vlaggenmasten binnen het bouwvlak   -


 
12   -   -  
Licht- en vlaggenmasten buiten het bouwvlak   -


 
8   -   -  
GSM/UMTS-mast ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie'   - 
bestaand   -   -  
Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde binnen het bouwvlak   - 
10   -   -  
Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde buiten het bouwvlak   - 
2   -   -  

 • f. in afwijking van het bepaalde in sub e zijn aan de Terborgseweg 30 te Azewijn bedrijfsgebouwen toegestaan met een maximale goothoogte van 9 meter en een maximale bouwhoogte van 12 meter. Tevens zijn schoorstenen, rookgasreinigers, luchtkokers en soortgelijke bouwwerken en installaties toegestaan met een maximale hoogte van 25 meter, voor zover die voor een doelmatige bedrijfsvoering en/of uit oogpunt van milieu noodzakelijk zijn;
 • g. bouwkundige voorzieningen zijn toegestaan ten behoeve van zelfstandige inwoningsituaties uitsluitend waar dit op grond van lid 6.5.1 kan worden en wordt toegestaan;
 • h. indien de bestaande bebouwing voor wat betreft de maatvoering groter is dan het bepaalde in sub e, dan geldt de bestaande maatvoering als maximaal toegestaan.

6.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2 sub e ten behoeve van het bouwen van silo's waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 15 m, mits de noodzaak voor een doelmatige bedrijfsvoering is aangetoond.

6.4 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

 • a. het gebruik van woningen ten behoeve van een zelfstandige inwoningsituatie;
 • b. buitenopslag, tenzij buitenopslag een onlosmakelijk en inherent onderdeel is van de bedrijfsvoering;
 • c. het gebruik van gebouwen ten behoeve van horeca en detailhandel;
 • d. het gebruik van gedeelten van de woning of een bijgebouw voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep indien:
  • 1. het beroep niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van het woonhuis waarbij één arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
  • 2. de beroepsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 40% van de totale vloeroppervlakte van de betreffende woning en de daarbij behorende bijgebouwen tot een maximum van 50 m², dan wel meer bedraagt dan 50 m²;
  • 3. buitenopslag plaatsvindt;
  • 4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt.

6.5 Afwijken van de gebruiksregels
6.5.1 Zelfstandige inwoningsituatie

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.4 sub a ten behoeve van het toestaan van een zelfstandige inwoningsituatie, mits:

 • a. is aangetoond dat wordt voldaan aan de bouwtechnische voorwaarden;
 • b. de relatie met de bedrijfsvoering op het perceel is aangetoond.

6.6 Wijzigingsbevoegdheid
6.6.1 Algemeen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in die gevallen als genoemd in artikel 43.