direct naar inhoud van Artikel 23 Verkeer
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgalgmontferl-va01

Artikel 23 Verkeer

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, waarbij het aantal rijstroken niet meer mag bedragen dan het bestaande aantal op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan;
 • b. een GSM/UMTS-mast, ter plaatse van de aanduiding 'zend/-ontvangstinstallatie';

met de daarbij behorende:

 • c. rotondes;
 • d. in- en uitvoegstroken;
 • e. kunst- en bouwwerken ten dienste van de bestemming, zoals (vee-)tunnels;
 • f. parkeerstroken;
 • g. opstelstroken;
 • h. fiets- en voetpaden;
 • i. bermen;
 • j. bermsloten;
 • k. nutsvoorzieningen;
 • l. groenvoorzieningen;
 • m. overige noodzakelijke en passende voorzieningen, andere bouwwerken, geen gebouw zijnde en andere werken.

23.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bebouwing gelden de volgende regels:

 • a. het bouwen van gebouwen is niet toegestaan;
 • b. de maatvoering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan aangegeven in de onderstaande tabel:

Functie van het bouwwerk   Bouwhoogte (m)  
Viaducten en soortgelijke kunstwerken   10  
Verkeerstekens, palen en masten   20  
GSM/UMTS-mast ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie'   bestaand  
Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   6