direct naar inhoud van Artikel 34 Waterstaat
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1924.Buitengebied11-BP40

Artikel 34 Waterstaat

34.1 Bestemmingsomschrijving
34.1.1 Algemeen

De voor Waterstaat aangewezen gronden zijn bestemd voor dijken met een waterkerende functie en de hierbij behorende voorzieningen en inrichtingsaspecten, alsmede voor fietspaden en agrarisch medegebruik.

34.1.2 Wiekoverslag

In afwijking van het bepaalde in artikel 34.1.1 is ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waterstaat - wiekoverslag' wiekoverslag van de rotorbladen van windmolens op aangrenzende gronden, toegestaan.

34.2 Bouwregels

Ten aanzien van de in lid 34.1 bedoelde bestemming gelden de volgende bouwregels:

  • a. gebouwen zijn niet toegestaan;
  • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 5 m.