direct naar inhoud van Artikel 12 Maatschappelijk
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1924.Buitengebied11-BP40

Artikel 12 Maatschappelijk

12.1 Bestemmingsomschrijving
12.1.1 Algemeen

De voor Maatschappelijk aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. maatschappelijke voorzieningen;
  • b. aan de functie als bedoeld onder a gebonden parkeervoorzieningen;
  • c. aan de functie als bedoeld onder a ondergeschikte horecavoorzieningen;
  • d. groenvoorzieningen en water;
  • e. erven en tuinen;
  • f. paden en wegen.
12.1.2 Jongerenontmoetingsplek

Ter plaatse van de aanduiding 'jongeren ontmoetingsplek' zijn de gronden tevens bestemd voor een jongerenontmoetingsplek.

12.1.3 Gemeentewerf

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - gemeentewerf' zijn de gronden tevens bestemd voor een gemeentewerf met opslag.

12.1.4 Demagnetiseringsstation

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - demagnetiseringsstation' zijn de gronden tevens bestemd voor een demagnetiseringsstation.

12.2 Bouwregels

Ten aanzien van de in lid 12.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:

12.2.1 Gebouwen
  • a. gebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'jongerenontmoetingsplek' tot een oppervlakte van maximaal 30 m2;
  • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' de goothoogte niet meer mag bedragen dan aangegeven;
12.2.2 Andere bouwwerken

de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan:

  • a. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen;
  • b. 5 m voor overige andere bouwwerken.