direct naar inhoud van Artikel 10 Groen
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1924.Buitengebied11-BP40

Artikel 10 Groen

10.1 Bestemmingsomschrijving
10.1.1 Algemeen

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen en water;
 • b. speelvoorzieningen;
 • c. paden;
 • d. voorzieningen voor langzaam verkeer;
 • e. kunstwerken, beeldende kunst;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. straatmeubilair.
10.1.2 Sanitaire units

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - sanitaire unit' zijn de gronden tevens bestemd voor sanitaire voorzieningen ten behoeve van recreanten.

10.2 Bouwregels

Op de in lid 10.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:

10.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen niet zijn toegestaan;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a zijn ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - sanitaire units' gebouwen toegestaan met een goothoogte van maximaal 3 m.
10.2.2 Andere bouwwerken

de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan:

 • a. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen;
 • b. 5 m voor overige andere bouwwerken.