direct naar inhoud van Beleidstekst structuurvisie
Plan: Structuurvisie Buitengebied Peel en Maas
Status: vastgesteld
Plantype: gemeentelijke structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.SVI0008-VG04

Beleidstekst structuurvisie

Een overkoepelend document waarin aanvullingen en herzieningen ten opzichte van het voormalige ‘structuurplan Buitengebied Peel en Maas 2008’ zijn opgenomen. De structuurvisie bestaat tevens uit Streefkwaliteiten Geur - het instrument om de balans te bewaken tussen ontwikkelingen van intensieve veehouderijen en een goed woon- en leefklimaat - en een uitvoeringsparagraaf conform de Grexwet.

Structuurvisie buitengebied

Het voormalige ‘structuurplan Buitengebied Peel en Maas 2008’ waarin een groot aantal beleidsuitgangspunten met betrekking tot landschap en functies opgenomen zijn en een tweetal herzieningen hierop: het ‘beleid huisvesting tijdelijke arbeidskrachten’ en de ‘Notitie nieuwe denkrichting VAB’s’.

Onderdeel Structuurplan buitengebied

Onderdeel Structuurplan buitengebied -kaart

Onderdeel Notitie nieuwe denkrichting VAB's

Beleid huisvesting tijdelijke arbeidskrachten

De ‘Structuurvisie Intensieve Veehouderij en Glastuinbouw’ en het bijbehorend Milieueffectrapport (MER). Dit betreft een uitwerking van het voormalige structuurplan.

Structuurvisie IV&Glas

Onderdeel Structuurvisie IV&Glas kaart onderdeel glas

Onderdeel Structuurvisie IV&Glas kaart onderdeel intensieve veehouder

Onderdeel Milieueffectrapport

Het ‘Kwaliteitskader Buitengebied Peel en Maas’ welke het instrumentarium is om ontwikkelingen in het buitengebied te kunnen combineren met gewenste kwaliteitsverbetering.

Onderdeel Kwaliteitskader Buitengebied Peel en Maas -deel 1

Onderdeel Kwaliteitskader Buitengebied Peel en Maas -deel 2

Onderdeel Kwaliteitskader Buitengebied Peel en Maas -deel 3

Onderdeel Kwaliteitskader Buitengebied Peel en Maas -deel 4

Het ‘Archeologiebeleid’ waarin de uitgangpunten met betrekking tot archeologie zijn opgenomen.

Onderdeel Archeologie Beleidsplan

Onderdeel Archeologie Beleidsplan -kaart