direct naar inhoud van Artikel 28 Algemene aanduidingsregels
Plan: Neede, Centrum 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPNDE20110009-0100

Artikel 28 Algemene aanduidingsregels

28.1 Wro-zone - wijzigingsgebied 1

Ter plaatse van de aanduiding 'Wro-zone - wijzigingsgebied 1' zijn burgemeester en wethouders bevoegd om de bestemmingen te wijzigen in de bestemming 'Maatschappelijk', met dien verstande dat:

  • a. er geen afbreuk mag worden gedaan aan het stedenbouwkundig beeld en de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse;
  • b. geen sprake is van aantasting van cultuurhistorische waarden;
  • c. de uitvoerbaarheid van de bestemming wordt aangetoond;
  • d. de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad;
  • e. er geen onevenredig nadelige gevolgen ontstaan voor het woonmilieu;
  • f. het parkeren in overeenstemming is met het gemeentelijk parkeerbeleid en de daarbij horende parkeernormen;
  • g. er een planschadeverhaalsovereenkomst is gesloten;
  • h. aansluiting wordt gezocht bij de regels van de bestemming 'Maatschappelijk' zoals opgenomen in dit bestemmingsplan, met dien verstande, dat ook zijn toegestaan horecabedrijven als genoemd in de categorie├źn 1 en 2 van de bij deze regels behorende 'Lijst van horecabedrijven'.