Planregels

Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Westrand.

Artikel 32 Algemene gebruiksregels

 

32.1 Gebruik van gronden en bouwwerken

 

32.1.1 Strijdigheid artikelen

 

Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de in de artikelen 3 tot en met 29 aan de grond gegeven bestemming, de bestemmingsomschrijving en de overige regels.