Planregels

Op deze pagina vindt u de regels behorende bij het plan Borchwerf II veld C en F.

Artikel 17 Slotregels

 

Deze regels worden aangehaald als:

 

Regels van het bestemmingsplan 'Borchwerf II veld C en F' van de gemeente Roosendaal.

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van:

De voorzitter, De griffier,

Hoofdstuk 5 Bijlagen bij de regels