BIJLAGEN bestemmingsplan Borchwerf II veld C en F

 

Inspraakrapport

Raadsbesluit en raadsvoorstel

Overzicht aanpassingen

In te trekken bestemmingsplannen

Verslag hoorzitting

Zienswijzenbehandeling

Rapport externe veiligheid

Bodemonderzoek maart 2009

Bijlagen bodemonderzoek maart 2009

Bodemonderzoek oktober 2010

Bodemonderzoek mei 2011

Luchtkwaliteitsonderzoek