direct naar inhoud van Artikel 24 Waterstaat - Waterlopen
Plan: Kern Elsloo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0971.BPKernElsloo-0003

Artikel 24 Waterstaat - Waterlopen

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterlopen' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor de bescherming, het beheer en het onderhoud van de aangrenzende primaire wateren.

24.2 Bouwregels

Op de voor 'Waterstaat - Waterlopen' bestemde grond mag niet worden gebouwd.

24.3 Afwijken van de bouwregels
24.3.1 Afwijken ten behoeve van bouwwerken

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 24.2 ten behoeve van de bouw van bouwwerken, met dien verstande dat:

  • a. het belang van de waterloop dit toelaat;
  • b. bebouwing op grond van de onderliggende bestemming is toegestaan.