Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: De Heeg-Eyldergaard-Vroendaal
Status: onherroepelijk
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpHeegEylderVroen-oh01

Artikel 12 Water

12.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor doeleinden die betrekking hebben op de natuurlijke afvloeiing en (tijdelijke) berging van water.
12.2 Bouwregels
  1. op of in de voor Water aangewezen gronden mag geen bebouwing worden opgericht met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die qua aard en afmetingen bij deze bestemming passen en noodzakelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de waterloop, tot een hoogte van maximaal 2 meter;
  2. of in de voor Water aangewezen gronden mogen, slechts na toestemming van de waterbeheerder, bouwwerken geen gebouwen zijnde worden opgericht ten behoeve van verkeersontsluitingen, tot een hoogte van maximaal 5 meter.