Gemeente:
Brunssum
Plannaam:
Bestemmingsplan Centrum
Status:
Vastgesteld
Status Datum:
24-02-2010

 1. Regels
  1. 1 Inleidende regels
   1. Artikel 1 Begrippen
   2. Artikel 2 Wijze van meten
  2. 2 Bestemmingsregels
   1. Artikel 3 Bedrijf
   2. Artikel 4 Centrum
   3. Artikel 5 Dienstverlening
   4. Artikel 6 Gemengd - 1
   5. Artikel 7 Gemengd - 2
   6. Artikel 8 Gemengd - 3
   7. Artikel 9 Groen
   8. Artikel 10 Horeca
   9. Artikel 11 Maatschappelijk - 1
   10. Artikel 12 Maatschappelijk - 2
   11. Artikel 13 Tuin
   12. Artikel 14 Verkeer
   13. Artikel 15 Water
   14. Artikel 16 Wonen
   15. Artikel 17 Leiding - Gas
   16. Artikel 18 Waarde - Archeologie
   17. Artikel 19 Waarde - Beschermd stads- en dorpsgezicht
  3. 3 Algemene regels
   1. Artikel 20 Anti-dubbeltelregel
   2. Artikel 21 Algemene gebruiksregels
   3. Artikel 22 Algemene aanduidingsregels
   4. Artikel 23 Algemene ontheffingsregels
   5. Artikel 24 Algemene wijzigingsregels
   6. Artikel 25 Algemene procedureregels
   7. Artikel 26 Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening
  4. 4 Overgangs- en slotregels
   1. Artikel 27 Overgangsrecht
   2. Artikel 28 Slotregel