direct naar inhoud van Artikel 13 Water
Plan: Driessen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0867.BpWWDriessen-va01

Artikel 13 Water

 

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. waterberging;
  • b. waterhuishouding;
  • c. waterlopen;

met de bij lid a tot en met c behorende:

  • d. groenvoorzieningen;
  • e. bouwwerken, geen gebouw zijnde, waaronder bruggen ten behoeve van het wegverkeer, dammen en/of duikers.
13.2 Bouwregels

Op de in lid 13.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de genoemde bestemmingen worden gebouwd waarbij geldt dat:

  • a. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m;
  • b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen bestaande andere bouwwerken worden gehandhaafd.